Räkna ut hur mycket ett lämpligt skydd vid bestående arbetsoförmåga skulle kosta dig per månad.

Fyll i dina uppgifter och önskad ersättningssumma, så ser du vad ett tillräckligt skydd vid bestående arbetsoförmåga skulle kosta dig per månad. Skyddets pris beräknas för en privatperson.

Vi rekommenderar att summan täcker dina lån och dina inkomster för två år.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Vi kontaktar dig så fort som möjligt. Efter samtalet ger vi dig en offert på skydd vid bestående arbetsoförmåga.

Kiitos yhteydenotostasi.

Du får till din e-post en bekräftelse på att vi har mottagit ditt meddelande. Vi kontaktar dig inom två dygn.

Vi hjälper dig också att gardera dig mot andra ekonomiska risker i livet.

 

Prisexemplet är riktgivande och har beräknats utifrån den ålder som du uppgett. Exemplet har beräknats med antagande om att den försäkrades hälsotillstånd inte medför premiehöjningar och att försäkringen kan beviljas. Premierna för skyddet stiger under skyddets giltighetstid med den försäkrades ålder. Premierna kan betalas i 1–4 poster om året. För ansökan om försäkringsskydd behövs en utredning om ditt hälsotillstånd. Du får hälsoutredningsblanketten från vår kundtjänst.

Skyddets pris

€/kk

Om du blir bestående arbetsoförmögen får du med en månatlig premie på euro i engångsersättning:

Ersättning

100000