Välbärgad och sorgfri. Vilken oemotståndlig kombination.

Livet är fullt av risker och möjligheter i anslutning till din ekonomi och hälsa. När du är rätt förberedd, kan du utöka din förmögenhet vid uppgångar och trygga din egendom vid nedgångar. Med vår hjälp kan du koncentrera dig på ett liv utan bekymmer och njuta av dess oförutsebarhet.
Börja ett bekymmersfritt liv i dag och välj en partner som känner pengarna och livet.

Många vägar mot ökat välstånd

Som vår kund kan du välja din egen väg mot ökat välstånd. Vi erbjuder dig en individuell och skattemässigt förnuftig lösning för att trygga dina tillgångar och utöka din förmögenhet. Vi genomför vår kapitalförvaltningstjänst med hjälp av försäkringsavtal.

Vi har gjort det enkelt för dig att placera. Du kan låta våra experter ta hand om dina placeringar, varvid du drar full nytta av vårt placeringskunnande. Eller så kan du välja att sköta dina placeringar själv och samtidigt dra nytta av vårt mångsidiga urval placeringsobjekt.
 

Skydd mot personrisker

Trygga din egen och dina anhörigas ekonomi i händelse av det oväntade. Med vår hjälp kan du skydda dig i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga eller dödsfall. Det bästa sättet att skydda sig beror på din egen och dina näras livssituation.

Trygga morgondagen och njut av livet nu.

Omsorgsfull arvsplanering

Genom en god planering ger du dina arvingar ekonomisk trygghet också i framtiden. Vi hjälper dig att planera överföringen av din egendom till nästa generation på det sätt som du vill.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.