Identifiera och trygga

Risker som hänför sig till personalen förekommer under anställningens hela livscykel från rekrytering till pensionering. Det viktigaste är att identifiera de risker som har den största inverkan på företagets verksamhet och att skydda sig mot dem.

Personalens kompetenskapital är en dyr investering. Ett ansvarsfullt företag bryr sig om varje anställd, förbättrar de anställdas arbetshälsa och tryggar för sin del eventuella risksituationer – och skapar samtidigt en positiv företagsbild.

Genom att gardera sig mot personrisker uppnår företaget också klara kostnadsbesparingar, då exempelvis kostnaderna för sjukfrånvaro, invalidpensioner eller rekrytering av nya anställda inte realiseras.

Personriskförsäkring

Personriskförsäkringar ger ekonomisk trygghet i händelse av sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall. Med hjälp av dem kan företaget gardera sig mot oväntade risker. Personförsäkringar är också ett sätt att engagera företagets nyckelpersoner. Försäkringar som kompletterar det lagstadgade skyddet är för företaget en klar konkurrensfördel på den krävande arbetsmarknaden.

Skyddskonto

Skyddskontot är en ny slags lösning för att förbättra den ekonomiska tryggheten för företagets personal. Med hjälp av Skyddskontot får företaget enkelt ett heltäckande skyddspaket för hela personalen eller för valda personalgrupper i händelse av krissituationer i livet.

Tryggare rekrytering

I många företag har man inte förberett sig på att en nyckelperson kan gå förlorad, även om rekrytering, avlöning och inskolning av en ny person medför betydande kostnader. Investeringsskyddet hjälper företagen att täcka kostnaderna till följd av att en medarbetares arbetsinsats går förlorad och på detta sätt få riskerna i samband med rekrytering under kontroll.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst för företagskunder betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.