Effektivare belöning
Mindre kostnader, mer belöning.

Försäkra dig om att din investering i personalen lönar sig

Investeringarna i personalen blir dyra, om de inte leder till avsett resultat. Belöningen är endast en kostnadspost, om den inte motiverar de anställda, styr verksamheten mot organisationens mål och inverkar på önskat sätt. Likaså går personalförmånerna till spillo, om de anställda inte inser deras värde eller kanske inte ens vet om att de finns.

Med vår hjälp säkerställer du att din investering i personalen lönar sig. Vi erbjuder heltäckande tjänster för hantering av organisationens kompetenskapital: effektiv belöning av medarbetare, beredskap inför pensionstiden, bevarande av arbetsförmågan och personrisklösningar. Vi ger dig också tillgång till kapitalförvaltningstjänster och tjänster för internationella företag. Dessutom erbjuder vi tjänster för skötseln av företags och organisationers pensionsärenden samt bildande och förvaltning av pensionskassor och -stiftelser.

Belöning

Ett lyckat belöningssystem har stor inverkan på produktiviteten i företaget eller organisationen: belöningen styr arbetet i rätt riktning, då den stöder företagets målsättningar och medarbetarna upplever att den ökar motivationen. Med vår hjälp säkerställer du att belöningen stöder företagets strategi och mål, att den har önskad effekt i praktiken och att du får full nytta av din investering.

Som stöd för din affärsverksamhet erbjuder vi Finlands mest omfattande sakkunnigtjänster inom belöning samt ett brett utbud av lösningar för belöningsprogram.

Pension

Med vår hjälp kompletterar du de anställdas pensionsskydd på bästa möjliga sätt. Du får också hjälp med att utarbeta åldersprogram.

Tillsammans med vårt dotterbolag Innova tillhandahåller vi dessutom heltäckande tjänster för skötseln av företags och organisationers pensionsärenden samt tjänster i anslutning till bildande och förvaltning av pensionskassor och -stiftelser jämte rapportering.

Personalrisker

Dra nytta av den bästa sakkunskapen inom branschen när det gäller hantering av personalrisker. Med hjälp av våra lösningar kompletterar du det lagstadgade skyddet för dina anställda eller bereder dig på kostnaderna för rekrytering.

Kapitalförvaltning

Vi erbjuder kapitalförvaltning för företag. Våra tjänster är beroende av företagets mål och önskade risknivå samt den summa som investeras.

Internationella tjänster

Vi hjälper till vid planeringen av personförsäkringslösningar för internationella företag. Med hjälp av våra internationella samarbetspartner kan vi erbjuda personförsäkringstjänster världen över.

Bokföringstjänster

Vårt dotterbolag Innova tillhandahåller bokföringstjänster för personalfonder, pensionsstiftelser och -kassor samt tar hand om bokföringen för sjukkassor.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst för företagskunder betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.