Hurdant skydd skulle du behöva i händelse av allvarlig sjukdom och hur mycket kostar det?

Fyll i dina uppgifter och önskad ersättningssumma, så berättar vi priset på ditt försäkringsskydd.

Har du använt tobaksprodukter under de senaste 12 månaderna?
Vi rekommenderar att skyddssumman motsvarar dina inkomster för minst ett halvt år.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Vi kontaktar dig så fort som möjligt. Efter det ger vi dig en offert på skydd vid allvarlig sjukdom.

Tack för att du kontaktat oss.

Du får till din e-post en bekräftelse på att vi har mottagit ditt meddelande. Vi kontaktar dig inom två dygn.

 

Prisexemplet är riktgivande och har beräknats utifrån den ålder som du uppgett. Exemplet har beräknats med antagande om att den försäkrades hälsotillstånd inte medför premiehöjningar och att försäkringen kan beviljas. Eventuell användning av tobaksprodukter höjer premien för skyddet. Premierna för skyddet stiger under skyddets giltighetstid med den försäkrades ålder. Premierna kan betalas i 1–4 poster om året. För ansökan om försäkringsskydd behövs en utredning om ditt hälsotillstånd. Du får hälsoutredningsblanketten från vår kundtjänst.

Skyddets pris

€/kk

I händelse av allvarlig sjukdom skulle du med en månatlig premie på euro få i engångsersättning:

Ersättning

30000