Trygga din framtid i dag och lev i nuet

Över 90 % av dödsfallen och fallen av bestående arbetsoförmåga beror på sjukdomar,
som inte ersätts med stöd av olycksfallsförsäkringar.

Det bästa med livet är dess oförutsebarhet. Att det är unikt och givande.

Med vår hjälp kan du skydda dig mot ekonomiska risker i livet – och sova bättre om natten.

Behovet av försäkringsskydd är störst, då barnen i familjen är små och bostadslånen är stora. Även ett kortvarigt inkomstbortfall eller överraskande utgifter kan sätta familjens ekonomi i gungning.

Vi hjälper dig att skaffa beredskap inför ekonomisk förlust beträffande potentiell arbetslöshet, allvarlig sjukdom eller dödsfall. Ditt försäkringsbehov beror alltid på din livssituation - vi skräddarsyr därför en sådan helhet som passar bäst in med dina behov.

Allvarlig sjukdom tvingar alltid att stanna upp

Sjukdom kan också innebära en betydande ekonomisk risk, som få av oss kan skydda sig mot på förhand, åtminstone ekonomiskt. Därför behövs frivilliga kompletterande skydd, eftersom den sociala tryggheten inte räcker till för att ersätta det inkomstbortfall som en allvarlig sjukdom kan medföra.

Skyddet vid allvarlig sjukdom ger dig ekonomisk trygghet. Och om du insjuknar, kan du koncentrera dig på det väsentliga, dvs. att bli frisk. Ersättningen betalas ut som en skattefri engångsersättning och den minskar inte eventuella andra ersättningar som du får. Du kan använda pengarna efter eget gottfinnande och göra det som just då är viktigt för dig och dina nära.

Ta ett skydd vid allvarlig sjukdom för att trygga en mer bekymmersfri morgondag. Du kan ta skyddet separat eller som en del av ditt övriga personförsäkringsskydd. Skyddssumman kan väljas fritt upp till 100 000 euro.

Omsorg om morgondagen

Om livet alltid skulle fortsätta, skulle vi inte behöva fundera på hur vår familj klarar sig om vi inte finns där och tar hand om dem. I verkligheten kan t.ex. den andra försörjarens död allvarligt sätta familjens ekonomi i gungning. Genom att försäkra dig själv tryggar du din familj.

En frivillig livförsäkring hjälper dina nära att klara sig ekonomiskt över den värsta krisen. Du kan ta en livförsäkring åt dig själv eller ännu förmånligare i form av ett parskydd tillsammans med din livskamrat.

De lagstadgade förmånerna räcker i allmänhet inte till för att trygga dina anhörigas framtid, om något ledsamt skulle inträffa. Därför är det viktigt att du kompletterar ditt lagstadgade skydd med en frivillig livförsäkring.

Skydd i händelse av arbetsoförmåga

Har du tänkt på vad det skulle innebära för dig ekonomiskt om du inte längre kunde arbeta? Visste du, att den lagstadgade invalidpensionen även som mest utgör endast cirka hälften av din lön? Med den dagpenning som hör till din lagstadgade sociala trygghet och som betalas ut av FPA sjunker din inkomst snabbt från den tidigare nivån.

Frivilliga invaliditetsskydd ger stöd i händelse av såväl kortvarig som bestående arbetsoförmåga.

Med hjälp av skydden vid arbetsoförmåga kan du bibehålla din levnadsstandard och t.ex. säkerställa att du kan sköta amorteringen av dina lån. Den ersättning som betalas ut under tiden av arbetsoförmåga innebär ett betydande skydd för familjen, om den ena försörjaren inte längre kan arbeta.

Försäkra dig själv och låt det goda gå vidare

Genom att ta en riskförsäkring bidrar du till att ge trygghet i livet åt ett barn eller en ung i en svår situation i händelse av olycksfall. Vi donerar en summa motsvarande cirka 1 procent av försäkringspremierna för det första året för alla våra nya riskförsäkringskunder. Donationsmedlen används till att ordna olycksfallsförsäkringsskydd. Det innebär att på ett år får över 1 000 barn eller unga en olycksfallsförsäkring.

Mandatum Life samarbetar med Tukikummit-stiftelsen. De understöd som Tukikummit-stiftelsen beviljar används för att hjälpa barn i utsatta familjer i Finland som på grund av ekonomiska orsaker löper risk att marginaliseras.

Läs mer om Optimi-personförsäkring

Mandatum Lifes Optimi är en flexibel och individuell personförsäkring när du vill komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv och dina nära i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall. Ditt behov av försäkring är alltid beroende av din livssituation – ta kontakt, så berättar vi mer.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.