Vi tillhandahåller heltäckande sakkunnigtjänster för pensionsstiftelser och -kassor.

Vi erbjuder sakkunnigtjänster för företag också i övriga pensionsfrågor.

Mandatum Life erbjuder alla sakkunnigtjänster i anslutning till bildandet av pensionsstiftelser och -kassor, förvaltning, analys av balansräkningen och rapportering. Vi handhar även pensionsstiftelsernas och -kassornas kapitalförvaltning. Mandatum Lifes långa erfarenhet i kombination med vår expertis och våra resurser inom placering samt riskhantering säkerställer att pensionsstiftelserna och -kassorna får förstklassig betjäning under samma tak.

Våra tjänster för pensionsstiftelser och -kassor:

  • Dagliga funktioner, såsom ombudstjänster, pensionshandläggning, försäkringsteknik, bokföring, kapitalförvaltnings- och riskhanteringstjänster.
  • Specialtjänster, såsom stadgeändringar, planering av placeringsallokering, lönsamhetsanalys, kassaflödesanalys, riskanalys.
  • Sakkunnighjälp vid grundandet av en pensionsanstalt och i samband med företagsaffärer.

Övriga pensionstjänster

Vi betjänar företag i alla pensionsärenden. Mandatum Life har gedigen erfarenhet av olika typer av pensionsanstalter och är väl insatt i bokföringskraven i flera länder samt försäkringsmatematik. Mandatum Life erbjuder företag även kapitalförvaltnings- och riskhanteringstjänster som hänför sig till pensionslösningar.

Våra pensionstjänster för företag:

  • Internationell IFRS- och US GAAP-rapportering samt koordinering av rapporteringen
  • Pensionsarrangemang i samband med företagsaffärer
  • Konsulttjänster inom pensionsförsäkring
  • Premiebaserade pensionsfonder
  • Lönsamhetsanalyser

Grundandet av premiebaserade pensionsfonder

Lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor ger arbetsgivaren möjlighet till ett belöningsalternativ som kompletterar det övriga pensionsskyddet och som kan genomföras kostnadseffektivt i en egen premiebaserad pensionsstiftelse eller -kassa. Vi tillhandahåller tjänster för planering, upprättande och praktisk skötsel av premiebaserade tilläggspensionsarrangemang.

Ansvarsöverföringar

Om företaget önskar upplösa en pensionsstiftelse eller -kassa eller en del av den, hjälper Mandatum Life med att göra upp de analyser som behövs och ordna med de praktiska åtgärderna. Mandatum Life kan även försäkra ansvarsförbindelsen.

Mandatum Life har en bred kompetens inom belöning och pensionsfrågor och innehar positionen som ledande expert på personalfonder i Finland. Mandatum Lifes över 30 experter betjänar företag, offentlig förvaltning, personalfonder samt pensionsstiftelser och -kassor.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst för företagskunder betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.