Välj Personalfond och låt pengarna växa

Personalfonden är en effektiv metod för belöning. För företagets ledning är fonden ett verktyg för ledarskap, som skräddarsys att tjäna målsättningarna för företagets affärsverksamhet, personalens engagemang och motivation i arbetet. För personalen är personalfonden en motiverande personalförmån.

Mer för samma pengar

Syftet med personalfonden är att förvalta, placera och till medlemmarna betala ut de premiebelopp som arbetsgivaren betalar till fonden. Med hjälp av fonden drar företaget och de anställda mer nytta av de pengar som satsats för belöning än i andra belöningsformer.

Genom fonderingen av premierna – resultatpremie i stället för kontant betalning – får företaget mer inflytande på lång sikt med de pengar som investerats för belöning. Personalfonden är också skatteeffektiv för alla parter: premierna är avdragsgilla för företaget och på dem betalas inga lönebikostnader.

Den anställda kan i sin tur årligen lyfta 15 % av premierna sålunda att 20 % av förvärvsinkomsten är skattefri. Den anställda drar dessutom nytta av den professionella kapitalförvaltningen, med hjälp av vilken resultatpremierna kan växa och bli betydligt större än de ursprungliga premierna.

Ett flexibelt sätt att belöna

Personalfonden är ett flexibelt sätt att belöna. I praktiken kan vilket företag som helst med över 10 anställda bilda en fond. De premier som betalas till fonden kan exempelvis knytas till enhets- och gruppspecifika eller personliga kriterier, och premiebeloppen kan betalas såväl kollektivt som på grupp- och individnivå.

Fonden lämpar sig också för sådana företag som redan har ett bonus- eller belöningssystem från tidigare. Personalfonden bygger på det belöningssystem som företaget utformat. 

Vi erbjuder företagen övergripande förvaltning av fonden samt sakkunnigtjänster inom belöning.

Våra tjänster omfattar:

 • planering av belöningen så att den stöder företagets strategi
 • konsultation i anslutning till bildandet av fonden
 • upprätthållande av medlemsuppgifter
 • beräkning och utbetalning av fondandelar
 • fondens bokföring
 • anmälningar till myndigheter
 • rådgivning för medlemmarna
 • mötes-, sekreterar- och rådgivningstjänster för förtroendeorgan
 • kapitalförvaltning

Fördelar för företaget

 • På de premier som betalas till personalfonden uppbärs inga lönebikostnader.
 • De anställdas resultatpremier som betalas till fonden är utgifter för inkomstens förvärvande och kan dras av i beskattningen.
 • Belönandet anpassas efter företagets behov: belöningen kan vara individuell eller gruppspecifik. 
 • De anställdas motivation och intresse för arbetets produktivitet ökar.
 • Du får personalfonden som en nyckelfärdig lösning, vilken också omfattar fondens kapitalförvaltning.

Fördelar för de anställda

 • På premien betalas ingen skatt när den överförs till fonden.
 • Den anställda kan årligen lyfta 15 % av sin fondandel, redan det första fonderingsåret.
 • Av den andel som lyfts är 20 % alltid skattefri, resten beskattas som förvärvsinkomst.
 • Utöver premierna får den anställda på sin fond avkastningen av en professionell placeringsverksamhet.
 • Den anställda kan själv besluta om fonderingen av sin premie samt om uttaget av fondandelar.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst för företagskunder betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.