Företagare, vi gör upp en bättre plan för dig

Vi erbjuder dig en individuell och skattemässigt förnuftig lösning för att trygga dina tillgångar och utöka din förmögenhet.

Företagare, vi lovar dig en bättre plan. Vår plan är bättre, eftersom den är en mångsidig och skattemässigt förnuftig lösning för förvaltningen av dina tillgångar.

Vår bättre plan för dig beaktar alltid din livssituation och situationen i ditt företag. Med en bättre plan har du tillgång till vårt omfattande utbud av placeringsobjekt. Vi är en del av Sampokoncernen. Genom oss kan du placera i objekt som står till buds för storinvesterare, och vårt urval omfattar också placeringsobjekt som tillhandahålls av vår partner, världens största kapitalförvaltningshus BlackRock.

Som vår kund placerar du alltid inom ramen för ett försäkringsavtal, där du kan byta placeringsobjekt och ta ut det kapital som du investerat utan skattepåföljder. Du betalar skatt först när du tar ut avkastning från avtalet.*

Vänta inte. Låt oss göra upp en bättre plan för dina tillgångar.

*) Uppgifterna om beskattningen grundar sig på gällande lagstiftning 1.12.2014. Mandatum Life ansvarar inte för eventuella förändringar i beskattningen.

Vill du att dina tillgångar förvaltas av en placeringsexpert?

I vår diskretionära kapitalförvaltning och Mandatum Life Placeringsvård är vårt mål en stabil avkastning på lång sikt. Dina placeringar sköts av professionella placeringsexperter.

Vill du fatta placeringsbesluten själv?

Vi ger dig tillgång till ett brett och högklassigt urval placeringsobjekt. Tillsammans med oss placerar du i samma objekt som vi erbjuder våra institutionella kunder. De slutliga placeringsbesluten fattar du själv.

Diskretionär kapitalförvaltning är vår tjänst för förvaltning av en placeringsförmögenhet på mer än 250 000 euro.

Din personliga kapitalförvaltare sköter dina placeringar i enlighet med en gemensamt avtalad plan.

Mandatum Life Placeringsvård lämpar sig för alla placeringar under 250 000 euro. Du behöver endast välja en placeringsstrategi med lämplig risknivå och vår portföljförvaltning tar hand om dina tillgångar.

Konsultativ kapitalförvaltning erbjuder dig personlig kapitalförvaltning, när din placeringsförmögenhet är värd mer än 250 000 euro. Med hjälp av din sakkunniga kapitalförvaltare väljer du själv de placeringsobjekt som lämpar sig bäst för dina mål, antingen från vårt placeringsurval eller bland de lösningar som våra samarbetspartner tillhandahåller.

Sammanställ din egen portfölj. Om du så har som mål att spara eller investera, hittar du säkert lämpliga placeringsobjekt och -verktyg i vårt breda sortiment.

Företagets kapitalförvaltning

Som företagare måste du utöver att utöka din egen förmögenhet också se till att ditt företags tillgångar sköts på bästa möjliga sätt. När du placerar klokt, tryggar du framtiden för ditt företag också vid lågkonjunktur och möjliggör investeringar under konjunkturuppgångar. 

Inom ramen för försäkringsavtalet kan företagets tillgångar placeras utan kontinuerlig bokföring. I företagets balansräkning bokförs då det värde för tillgångarna som antecknats i avtalet oavsett kursutvecklingen.

Vill du placera på lång sikt eller bereder du dig på en större investering om några år? Förbereder du dig på en företagsaffär och vill sätta ditt företags ekonomi i skick? På valet av placeringsstrategi inverkar också med vilken risk du vill placera. Kontakta oss, så erbjuder vi dig de lösningar som bäst motsvarar ditt företags behov.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst för företagskunder betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.