Företagare, har du kommit ihåg dig själv?

Alltför många företagare har underförsäkrat sitt viktigaste kapital – sig själva – i fall av arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom eller dödsfall. Många företagare har de facto ett bristfälligt skydd.
Börja därför med det viktigaste och försäkra först dig själv.
Samtidigt ger du också din familj ekonomisk trygghet.

Företagarskyddet skyddar dina personrisker som företagare

Det nödvändiga försäkringsskyddet räknas på basen av en personlig kartläggning. En tillräcklig försäkring täcker dina egna samt företagets skulder och ansvarsskyldigheter. Den täcker också ditt uppehälle inför oförväntade livssituationer.

Vi kartlägger din situation och försäkringssummorna för riskskydden kan vid behov sänkas i framtiden. Vi iakttar även utvecklingen av din förmögenhet i samband med kartläggningen. På detta sätt kan vi försäkra att dina betalningar är grundade.

Bekanta dig med de försäkringsskydd som ingår i Företagarskyddet:

Livförsäkring

En livförsäkring ger företagarens nära anhöriga ekonomiskt skydd och möjliggör företagsverksamhetens fortsättning, ifall företagaren själv skulle omkomma.

Arbetsförmåga

Med skydden inför arbetsoförmåga försäkrar du dig en levnadsnivå även ifall du är oförmögen att arbeta - oaktat att det skulle vara på grund av kort eller bestående arbetsoförmögenhet.

Allvarlig sjukdom

Med skydden inför arbetsoförmåga försäkrar du dig en levnadsnivå även ifall du är oförmögen att arbeta - oaktat att det skulle vara på grund av kort eller bestående arbetsoförmögenhet.

Trygghet för företagarens familj

Om du som företagare ansvarar för familjens ekonomi, är det viktigt att också beakta dina nära vid kartläggningen av försäkringsbehovet. Du har väl kommit ihåg dem?

Lämna dina kontaktuppgifter eller kontakta oss direkt, så kartlägger vi behoven när det gäller att trygga dina och familjens personrisker och säkerställa en förnuftig förmögenhetsplanering.

Varför lönar det sig för dig att ta Företagarskydd?

  • Du kompletterar din lagstadgade sociala trygghet, säkerställer din levnadsstandard och en fortsatt företagsverksamhet, om du skulle insjukna, bli arbetsoförmögen eller avlida.
  • Genom att försäkra dig själv ger du också din familj ekonomisk trygghet.
  • Premierna för Företagarskyddet är i regel avdragsgilla i företagets beskattning.

Försäkra dig själv och låt det goda gå vidare

Genom att ta en riskförsäkring bidrar du till att ge trygghet i livet åt ett barn eller en ung i en svår situation i händelse av olycksfall. Vi donerar en summa motsvarande cirka 1 procent av försäkringspremierna för det första året för alla våra nya riskförsäkringskunder. Donationsmedlen används till att ordna olycksfallsförsäkringsskydd. Det innebär att på ett år får över 1 000 barn eller unga en olycksfallsförsäkring.

Mandatum Life samarbetar med Tukikummit-stiftelsen. De understöd som Tukikummit-stiftelsen beviljar används för att hjälpa barn i utsatta familjer i Finland som på grund av ekonomiska orsaker löper risk att marginaliseras.

Läs mer om Företagarskyddet

Med Företagarskyddet tryggar du din egen och familjens ekonomi. Läs mer i produktbeskrivningen.

Företagarskyddet

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.