Företagare, måla upp en pensionstid som passar dig

Det är du själv som målar upp din pensionstid. Med Tilläggspension för företagare säkerställer du att utkomsten inte utgör ett hinder för dig att förverkliga dina drömmar.

Räcker FöPL till för den levnadsstandard som du vill ha?

Företagarens vardag är ofta brådskande och intensiv. Hurdant liv drömmer du om som pensionär – sedan när du äntligen har tid?

Alla företagare ska ha en obligatorisk pensionsförsäkring (FöPL) som ger företagaren rätt till pension och sociala förmåner. Företagaren kan emellertid själv fastställa de inkomster som försäkringspremierna baserar sig på.

Med Tilläggspension för företagare säkerställer du att din utkomst är på rätt nivå efter pensioneringen. Det ger dig möjlighet att leva det liv som du drömmer om och som du förtjänar.

Företagare, så här drar du nytta av tilläggspensionen

 • Du säkerställer att ditt pensionsskydd räcker till.
 • Du förbereder dig på förändringar, t.ex. en generationsväxling.
 • Du tryggar din egen och dina anhörigas utkomst i händelse av dödsfall, arbetslöshet och arbetsoförmåga.
 • Du gör upp en flexibel placeringsplan som du fritt kan göra ändringar i utan att avkastningen beskattas som överlåtelsevinst.
 • Du har tillgång till ett brett utbud av placeringsobjekt. Du kan också låta experter ta hand om valet av placeringsobjekt.
 • Du har tillgång till Mandatum Lifes webbtjänst där du enkelt kan följa utvecklingen av dina besparingar, sparkapitalets fördelning mellan olika placeringsobjekt samt din placeringsplan.

Skydd i händelse av dödsfall, arbetslöshet och arbetsoförmåga

I Tilläggspension för företagare ingår också en livförsäkring, som täcker 100 % av försäkringsbesparingarna under både spar- och pensionstiden upp till 90 års ålder. Under vissa förutsättningar kan besparingarna också tas ut på grund av arbetsoförmåga eller arbetslöshet.

Pensionförsäkring för företag

Tilläggspension för nyckelperson är ett fungerande sätt för företaget att engagera och belöna sina viktiga medarbetare.

Fördelar för arbetsgivaren

 • Ett sätt att engagera och locka kunniga medarbetare. 
 • Ett kostnadseffektivt sätt att belöna: inga lönebikostnader betalas på premierna och de kan i regel dras av i företagets beskattning.
 • Premiebetalningen kan flexibelt anpassas efter företagets ekonomiska situation.

Fördelar för arbetstagaren

 • Kompletteringen av pensionsskyddet säkerställer en bättre inkomstnivå under pensionstiden och minskar behovet av egna lösningar.
 • Tilläggspensionspremierna beskattas i regel inte som lön under tiden i arbete. Besparingarna tas ut i form av pension, varvid beskattningen ofta är mindre.
 • Möjlighet att dra nytta av professionella placeringsexperter vid placeringen av besparingar.
 • Ger skydd i händelse av dödsfall, arbetslöshet och arbetsoförmåga

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.