Säkerställ den viktigaste framgångsfaktorn i ditt företag

Har du tänkt på hur du skulle klara dig utan nyckelpersonerna i ditt företag?

Bra och kunniga medarbetare är den mest kritiska framgångsfaktorn i många företag. Att engagera nyckelpersoner, utveckla arbetsgivarimagen och trygga rekryteringen av kompetent personal är sådant som en klok företagare tänker på i god tid.

Vi hjälper dig att planera framtiden för dig själv och ditt företag. Ring oss eller lämna begäran om kontakt redan i dag, så kommer vi överens om ett möte.

Belöna rätt

Eftersträvar du tillväxt eller bättre lönsamhet för ditt företag, eller är ditt företag i kris? En lyckad belöningsstrategi är ett verktyg för ledarskap, som stöder företagets strategi och uppnåendet av målen.

Vi hjälper dig att med samma pengar få en mer fungerande belöning. Nedan har vi samlat några exempel på vilka lösningar som kan komma i fråga. Den lösning som vi erbjuder sammanställs alltid med beaktande av ditt företags mål och behov.

Komplettering av pensionsskyddet

Komplettering av pensionsskyddet siktar på engagemang på lång sikt. Att komplettera det lagstadgade pensionsskyddet blir allt viktigare för de anställda i framtiden. Samtidigt bygger arbetsgivaren upp en bra arbetsgivarimage. 

Personalfond

Med en personalfond engagerar du företagsledningen, nyckelpersonerna eller personalen i ett större företag effektivt på medellång sikt. Det är ett rättvist och kostnadseffektivt sätt för företaget att öka de anställdas intresse för arbetets produktivitet.

Skyddskontot

Skyddskontot är en personförsäkring som företaget tecknat för sina anställda. Skyddskontot inkluderar skydd i händelse av allvarlig sjukdom, bestående arbetsoförmåga och dödsfall. Det är en kostnadseffektiv lösning som vid behov medger flexibilitet. Frivilliga skydd är en förmån som intresserar de anställda.

Investeringsskyddet

Med investeringsskyddet täcker du kostnaderna i händelse av att en medarbetares arbetsinsats går förlorad och har på detta sätt de risker som anknyter till rekrytering under kontroll. Investeringsskyddet kan beroende på personalgrupp utformas separat t.ex. för ledning, nyckelpersoner och övrig personal.

 

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.