Låt beredskap bli förmögenhet

Ingen kan förutspå morgondagen, men man kan ändå vara förutseende. Vi hjälper dig med att förbereda dig för oväntade risker i livet och att fatta kloka beslut med tanke på din ekonomi.

Vi erbjuder privatkunder tjänster inom kapitalförvaltning, personriskförsäkring och arvsplanering.

Med vår hjälp ändrar du beredskap till förmögenhet.

Övergripande kapitalförvaltning

Våra kapitalförvaltningstjänster baserar sig på en kartläggning av dina målsättningar samt dina behov. Med oss kan du fatta dina investeringsbeslut själv eller låta våra experter ta hand om dina placeringar.

Skydd mot personrisker

Oväntade vändningar i livet kan sätta din egen och dina närståendes ekonomi i press. Med vår hjälp kan du skydda dig i händelse av sjukdom, dödsfall och arbetsoförmåga – samt njuta av livet med färre bekymmer.

Omsorgsfull arvsplanering

Våra experter hjälper dig att planera överlåtelsen av ditt arv till dina avkomlingar på ett förnuftigt sätt. Det viktigaste är att förbereda sig i tid – läs mer om hur.

Företagare – vill du koncentrera dig på det väsentliga?

Som företagare måste du fundera på din egen och din familjs ekonomi samt på företagsverksamhetens lönsamhet. Det lönar sig emellertid inte att oroa sig i onödan.

Vi hjälper dig att skydda dig i händelse av överraskande risker och att utöka din förmögenhet på det sätt som passar just dig. Du kan i lugn och ro koncentrera dig på det väsentliga – din företagsverksamhet.

Trygga din egen och din familjs ekonomi

Genom att skydda dig mot ekonomiska risker i tid, säkerställer du en morgondag med mindre bekymmer för dig själv och din familj.

Utöka din förmögenhet

Vi erbjuder dig tjänster som lämpar sig för att utöka både din egen och ditt företags förmögenhet.

Säkerställ den viktigaste framgångsfaktorn i ditt företag

Har du funderat på hur du belönar dina nyckelpersoner och säkerställer att de förbinder sig till företagets mål? Det lönar sig också att i tid förbereda sig för riskerna i samband med rekrytering.

Förbered dig på företagsaffär och ägarbyte

Har du planer på att överlåta ditt företag till nästa generation och njuta av välförtjänta pensionsdagar? Funderar du på att inleda företagsverksamhet?

Investera i kompetens

Låt oss tillsammans säkerställa att kompetensen genererar värde för ditt företag också i framtiden

Belöning

Vi erbjuder Finlands mest omfattande sakkunnigtjänster inom belöning samt ett brett utbud av lösningar för belöningsprogram som stöd för din affärsverksamhet. Med vår hjälp säkerställer du att belöningen stöder företagets strategi och mål, att den har önskad effekt i praktiken och att du får full nytta av din investering.
 

Pension

Även företagen måste bereda sig på de förändringar som den åldrande befolkningsstrukturen för med sig. Med vår hjälp kan du planera hur det i ditt företag lönar sig att komplettera de anställdas pensionsskydd och förbereda sig på utmaningarna i anslutning till åldrandet med hjälp av åldersprogram.

Tillsammans med vårt dotterbolag Innova tillhandahåller vi dessutom heltäckande tjänster för skötseln av företags och organisationers pensionsärenden samt tjänster i anslutning till bildande och förvaltning av pensionskassor och -stiftelser jämte rapportering.

Personalrisker

Personriskförsäkringar ger ett bättre skydd än det lagstadgade skyddet och är en uppskattad personalförmån. Vi hjälper dig att skydda dig också med tanke på kostnaderna i händelse av att du förlorar dina nyckelpersoner och vid rekrytering av ny arbetskraft.

Våra övriga tjänster

Vi erbjuder företagen också kapitalförvaltning, planering av personförsäkring i internationella företag samt bokföringstjänster för personalfonder, pensionskassor, pensionsstiftelser och sjukkassor.

Det är fördelaktigt för en stor investerare att lita på en annan likadan

Vi erbjuder institutionella investerare både diskretionär kapitalförvaltning och konsultativ kapitalförvaltning, bokföringstjänster samt konsulttjänster inom riskhantering. Du har tillgång till vårt eget team för institutionella kunder samt vårt dotterbolag Innovas experter.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.