Rätt.

Kapitalet väljer alltid rätt riktning. Därför flödar det mot mer ansvarsfulla investeringsobjekt. Det som är rätt ger avkastning.

Investera i en bättre framtid nu
Rätt.
Kapitalet väljer alltid rätt riktning. Därför flödar det mot mer ansvarsfulla investeringsobjekt. Det som är rätt ger avkastning.

Placeringsmöjligheter som du inte kan få någon annanstans.

Välj den kombination av vårt breda urval som bäst passar dina behov.

Mandatum Life
Namn
Risk
Typ
Datum
Värde
1 mån
3 mån
6 mån
YTD
1 år
 
ML Framtid Kvalitet Aktie
aktie
26.02.2020
137.07
0.0%
0.0%
+5.0%
0.0%
+15.1%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Framtid Kvalitet Aktie -aktieplaceringskorgen placerar i ansvariga och genomsnittligt mer stabila europeiska och amerikaanska företags aktier. Placeringskorgen har som målsättning att överskrida avkastningen på jämförelseindexet med lägre volatilitet. Jämförelseindexet utgörs av de två följande indexen: STOXX Europe 600 (55 %) och STOXX North America 600 (45 %).

Faktablad med basfakta för investerare>>
 

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill placera i ansvariga och mer stabila företags aktier.
 • ftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar och accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
ML Europa Aktie
aktie
26.02.2020
138.75
0.0%
0.0%
+10.3%
0.0%
+10.1%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Europa Aktie placerar på europeiska aktiemarknader och strävar på långsikt efter en avkastning som överstiger avkastningen av jämförelseindexet.


Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill placera selektivt i europeiska bolag.
 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar.
 • Accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML European Small & Mid Cap
aktie
26.02.2020
152.60
+0.7%
+1.7%
+14.2%
-0.6%
+14.2%
Visa mer Visa mindre

ML European Small & Mid Cap -placeringskorgen placerar i europeiska små och medelstora bolags aktier. Placeringskorgens målsättning är att överstiga avkastningen på jämförelseindexet STOXX Europe Small 200 NTR på lång sikt.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill placera selektivt i små och medelstora europeiska bolag.
 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar och accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
ML Global Brands
aktie
26.02.2020
151.31
-1.5%
+0.4%
+5.4%
-0.5%
+16.9%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Global Brands -aktieplaceringskorgen placerar globalt i aktier av sådana företag som har starka varumärken.  Placeringskorgen har som målsättning att överskrida avkastningen på jämförelseindexet. Jämförelseindexet utgörs av de två följande indexen: STOXX Global 3000 Consumer Goods NTR (50 %) och STOXX Global 3000 Consumer Services NTR (50 %).

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill placera selektivt i företag med starka varumärken.
 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar och accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Nordisk Aktie
aktie
26.02.2020
128.80
-2.8%
-0.3%
+6.4%
-3.0%
+8.6%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Nordisk Aktie placerar på de nordiska aktiemarknaderna och strävar på lång sikt efter en avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill placera selektivt i nordiska bolag.
 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar.
 • Accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Slim Tail Global Aktie
aktie
25.02.2020
107.55
-4.7%
-1.1%
+4.2%
-2.0%
+3.4%
Visa mer Visa mindre

Placeringskorgen placerar sina tillgångar i fonden Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund (nedan Målfonden) som förvaltas av fondbolaget Mandatum Life Fund Management S.A. samt av likviditetshanteringsorsaker delvis i insättningar i euro och US-dollar. Fonden Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund investerar globalt i aktierelaterade värdepapper.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar och accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Tillväxtmarknader Aktie
aktie
26.02.2020
120.52
0.0%
0.0%
+7.5%
0.0%
+0.9%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Tillväxtmarknader Aktie placerar på tillväxtmarknaders aktiemarknader och strävar på lång sikt efter en avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar.
 • Accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
Indexplaceringskorgar
Namn
Risk
Typ
Datum
Värde
1 mån
3 mån
6 mån
YTD
1 år
 
ML Finland Index
aktie
26.02.2020
181.89
-2.2%
+0.9%
+5.2%
-1.4%
+1.5%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Finland Index -placeringskorgen placerar i iShares börsnoterade placeringsfond, som strävar till att följa den finska aktiemarknadens utveckling så noggrant som möjligt genom att följa MSCI Finland Investible Market Index 25/50 -indexet.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill ha sina placeringar väldiversifierade.
 • Eftersträvar en typisk avkastning för aktiemarknaden.
 • Accepterar risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Framtid Klimat
aktie
26.02.2020
151.55
-1.5%
+0.5%
+8.6%
+0.6%
+15.0%
Visa mer Visa mindre

ML Framtid Klimat placerar i börsnoterade placeringsfond, som strävar till att följa MSCI World Low Carbon Leaders index. MSCI World Low Carbon Leaders placerar globalt på aktiemarknaderna och betonar före-tag som har ett lätt klimatfotspår.


Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill ha sina placeringar väldiversifierade.
 • Eftersträvar en typisk avkastning för aktiemarknaden.
 • Accepterar risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Frontier Markets Index
aktie
26.02.2020
127.62
0.0%
0.0%
-0.3%
0.0%
+4.0%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Frontier Markets Index -placeringskorgen placerar i iShares börsnoterade placeringsfond, som strävar till att följa de växande gränsmarknaderna utveckling så noggrant som möjligt genom att följa MSCI Frontier Markets 100 -indexet.


Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill ha sina placeringar väldiversifierade.
 • Eftersträvar en typisk avkastning för aktiemarknaden.
 • Accepterar risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Japan Index
aktie
26.02.2020
177.48
0.0%
0.0%
+11.0%
0.0%
+12.2%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Japan Index -placeringskorgen placerar i iShares börsnoterade placeringsfond, som strävar till att följa den japanska aktiemarknadens utveckling så noggrant som möjligt genom att följa MSCI Japan -indexet.

Faktablad med basfakta för investerare>>
 

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill ha sina placeringar väldiversifierade.
 • Eftersträvar en typisk avkastning för aktiemarknaden.
 • Accepterar risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Storbritannien Index
aktie
26.02.2020
122.11
0.0%
0.0%
+8.7%
0.0%
+5.6%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Storbritannien Index -placeringskorgen placerar i iShares börsnoterade placeringsfond, som strävar till att följa den storbritanniens aktiemarknadens utveckling så noggrant som möjligt genom att följa MSCI United Kingdom -indexet.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill ha sina placeringar väldiversifierade.
 • Eftersträvar en typisk avkastning för aktiemarknaden.
 • Accepterar risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML USA Index
aktie
26.02.2020
263.74
-2.5%
+0.1%
+8.5%
-0.1%
+17.4%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life USA Index -placeringskorgen placerar i iShares börsnoterade placeringsfond, som strävar till att följa den Amerikanska aktiemarknadens utveckling så noggrant som möjligt genom att följa S&P 500 -indexet.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill ha sina placeringar väldiversifierade.
 • Eftersträvar en typisk avkastning för aktiemarknaden.
 • Accepterar risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Australien Index
aktie
26.02.2020
137.31
0.0%
0.0%
+4.1%
0.0%
+10.2%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Australien Index -placeringskorgen placerar i iShares börsnoterade placeringsfond, som strävar till att följa den australiensiska aktiemarknadens utveckling så noggrant som möjligt genom att följa MSCI Australia -indexet.

Faktablad med basfakta för investerare>>

 

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill ha sina placeringar väldiversifierade.
 • Eftersträvar en typisk avkastning för aktiemarknaden.
 • Accepterar risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Indien Index
aktie
26.02.2020
179.95
0.0%
0.0%
+8.1%
0.0%
+10.1%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Indien Index -placeringskorgen placerar i iShares börsnoterade placeringsfond, som strävar till att följa den indiska aktiemarknadens utveckling så noggrant som möjligt genom att följa MSCI India -indexet.


Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill ha sina placeringar väldiversifierade.
 • Eftersträvar en typisk avkastning för aktiemarknaden.
 • Accepterar risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • pterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Indonesien Index
aktie
26.02.2020
93.85
0.0%
0.0%
-3.2%
0.0%
-5.5%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Indonesien Index -placeringskorgen placerar i iShares börsnoterade placeringsfond, som strävar till att följa den indonesiska aktiemarknadens utveckling så noggrant som möjligt genom att följa MSCI Indonesia Investable Market -indexet.


Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill ha sina placeringar väldiversifierade.
 • Eftersträvar en typisk avkastning för aktiemarknaden.
 • Accepterar risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Kina Index
aktie
26.02.2020
166.14
0.0%
0.0%
+6.8%
0.0%
+0.5%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Kina Index -placeringskorgen placerar i iShares börsnoterade placeringsfond, som strävar till att följa den kinesiska aktiemarknadens utveckling så noggrant som möjligt genom att följa MSCI China -indexet.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill ha sina placeringar väldiversifierade.
 • Eftersträvar en typisk avkastning för aktiemarknaden.
 • Accepterar risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Latinamerika Index
aktie
26.02.2020
87.09
0.0%
0.0%
+3.5%
0.0%
-3.9%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Latinamerika Index -placeringskorgen placerar i iShares börsnoterade placeringsfond, som strävar till att följa Syd- och Mellanamerikas aktiemarknaders utveckling så noggrant som möjligt genom att följa MSCI EM 10/40 Latin America -indexet.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill ha sina placeringar väldiversifierade.
 • Eftersträvar en typisk avkastning för aktiemarknaden.
 • Accepterar risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Brasilien Index
aktie
26.02.2020
100.72
0.0%
0.0%
+3.8%
0.0%
-0.1%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Brasilien Index -placeringskorgen placerar i iShares börsnoterade placeringsfond, som strävar till att följa den brasilianska aktiemarknadens utveckling så noggrant som möjligt genom att följa MSCI Brazil -indexet.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill ha sina placeringar väldiversifierade.
 • Eftersträvar en typisk avkastning för aktiemarknaden.
 • Accepterar risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Ryssland Index
aktie
26.02.2020
124.99
0.0%
0.0%
+11.7%
0.0%
+27.0%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Ryssland Index -placeringskorgen placerar i iShares börsnoterade placeringsfond, som strävar till att följa den ryska aktiemarknadens utveckling så noggrant som möjligt genom att följa MSCI Russia 25/50 -indexet.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill ha sina placeringar väldiversifierade.
 • Eftersträvar en typisk avkastning för aktiemarknaden.
 • Accepterar risk som är typisk för aktieplaceringar.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.

Ansvarsfrihetsvillkor: Placeringskorgarna förvaltas av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag. Försäkringstagaren beslutar självständigt om val av placeringsobjekt för den fondanknutna försäkringen eller kapitaliseringsavtalet och bär risken för att försäkringsbesparingarnas värde kan minska eller försäkringsbesparingarna kan gå förlorade. Placeringskorgens historiska utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. Placeringskorgens värde kan öka eller minska, och således kan placerare förlora de medel de har placerat i korgen. Mandatum Livförsäkringsaktiebolag eller dess representanter, svarar inte för placeringskorgarnas värdeutveckling. Även om Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och dess partners strävar att ge tillförlitlig information, garanterar inte försäkringsbolaget eller någon annan part fullständigheten eller korrektheten av informationen presenterad i denna webbtjänst och ansvarar heller inte för möjliga fel eller brister i informationen som förekommer i tjänsten. Uppgifterna om placeringsobjekt och placeringar har getts endast i informationssyfte och således kan inte dessa uppgifter betraktas som en rekommendation att teckna, behålla eller byta ut vissa placeringsobjekt. Kunden skall omsorgsfullt bekanta sig med placeringskorgarnas stadgar och broschyrer före placeringsbeslut. Mandatum Livförsäkringsaktiebolaget, Registrerad hemort och adress Bulevarden 56, 00120 Helsingfors, Finland; FO-nummer 0641130-2.

Mandatum Life
Namn
Risk
Typ
Datum
Värde
1 mån
3 mån
6 mån
YTD
1 år
 
ML Ränta Abs
ränta
26.02.2020
106.31
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
+0.1%
Visa mer Visa mindre

Placeringskorgen Mandatum Life Ränta placerar sina medel diversifierat och tryggat på penningmarknaden med en placeringshorisont lägre än ett år.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Förväntar sig avkastning som är typiskt för penningmarknadsplaceringar.
ML Penningportfölj
ränta
26.02.2020
101.48
0.0%
+0.4%
+0.6%
+0.3%
-
Visa mer Visa mindre

Målet med placeringskorgens placeringsverksamhet är att på placeringskorgens tillgångar uppnå en årlig avkastning som överstiger en penningmarknadsavkastning.

Faktablad med basfakta för investerare>>

 

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Eftersträvar avkastning som är högre än den avkastning som är kännetecknande för penningmarknadsplaceringar och som godkänner den risk som är förenad med placeringar med låg kreditrisk.
ML Ränteportfölj Abs
ränta
25.02.2020
161.96
+0.1%
+1.1%
+1.5%
+0.7%
+5.0%
Visa mer Visa mindre

Placeringskorgens medel allokeras på depositioner, penningmarknadsinstrument, masskulde-brevslån, standardiserade och ickestandardiserade derivatavtal och i fondernas fondandelar.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Förväntar sig avkastning signifikativ för placeringar till medellång ränta.
 • Vill sprida ut sina ränteinvesteringar och uppskattar aktiv administrering av rätnerisk.
ML Nordic High Yield Total Return Fund A EUR
ränta
25.02.2020
101.13
-0.9%
+0.1%
-0.2%
-0.3%
-0.2%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life SICAV-UCITS – Nordic High Yield Total Return Fund erbjuder möjligheten att placera diversifierat i nordiska ränteinstrument med god avkastningspotential till en rimlig risknivå.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig for en placerare som...

 • Eftersträvar en avkastning som är högre än den typiska avkastningen på sedvanliga ränteplaceringar.
 • Godkänner den risk som är förenad med masslån med låg kreditvärdighet.
 • Förstå att värdet av investeringar kan variera kraftigt.
Indexplaceringskorgar
Namn
Risk
Typ
Datum
Värde
1 mån
3 mån
6 mån
YTD
1 år
 
ML Tillväxtmarknader Ränta Index
ränta
26.02.2020
115.80
-0.1%
+2.8%
+4.2%
+0.6%
+7.6%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Tillväxtmarknader Ränta Index -placeringskorgen placerar i iShares börsnoterade placeringsfond, som strävar till att följa de växande räntemarknaderna utveckling så noggrant som möjligt genom att följa Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond -indexet.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill ha sina placeringar väldiversifierade.
 • Eftersträvar en typisk avkastning för växande räntemarknader.
 • Accepterar risk som är typisk för växande räntemarknader.

Ansvarsfrihetsvillkor: Placeringskorgarna förvaltas av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag. Försäkringstagaren beslutar självständigt om val av placeringsobjekt för den fondanknutna försäkringen eller kapitaliseringsavtalet och bär risken för att försäkringsbesparingarnas värde kan minska eller försäkringsbesparingarna kan gå förlorade. Placeringskorgens historiska utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. Placeringskorgens värde kan öka eller minska, och således kan placerare förlora de medel de har placerat i korgen. Mandatum Livförsäkringsaktiebolag eller dess representanter, svarar inte för placeringskorgarnas värdeutveckling. Även om Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och dess partners strävar att ge tillförlitlig information, garanterar inte försäkringsbolaget eller någon annan part fullständigheten eller korrektheten av informationen presenterad i denna webbtjänst och ansvarar heller inte för möjliga fel eller brister i informationen som förekommer i tjänsten. Uppgifterna om placeringsobjekt och placeringar har getts endast i informationssyfte och således kan inte dessa uppgifter betraktas som en rekommendation att teckna, behålla eller byta ut vissa placeringsobjekt. Kunden skall omsorgsfullt bekanta sig med placeringskorgarnas stadgar och broschyrer före placeringsbeslut. Mandatum Livförsäkringsaktiebolaget, Registrerad hemort och adress Bulevarden 56, 00120 Helsingfors, Finland; FO-nummer 0641130-2.

Mandatum Life Allokering-placeringskorgarna är ett behändigt sätt att börja utveckla din förmögenhet. Vi tar aktivt hand om dina tillgångar med beaktande till alla marknadslägen. Allokering-placeringskorgar baserar sig på omsorgsfullt val av risker i enlighet med marknadsläget, i stället för enbart diversifiering av risk. Vårt mål är absolut avkastning på lång sikt.

Bekanta dig med Allokering-placeringskorgar »

Placeringsvård
Namn
Risk
Typ
Datum
Värde
1 mån
3 mån
6 mån
YTD
1 år
 
25
kombination
26.02.2020
134.75
-0.6%
+0.9%
+3.1%
+0.3%
+5.7%
Visa mer Visa mindre

Allokering 25 förväntas utöver ränteinvesteringar innehålla i genomsnitt 25 procent investeringar i andra förmögenhetsklasser på lång sikt. Dessa övriga förmögenhetsklassers andel kan variera mellan 0 och 40 procent.


Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill lämna placeringsbesluten till en expert.
 • Eftersträvar bättre avkastning på sina tillgångar än vad depositioner ger, men vill inte att värdet på de placerade tillgångarna varierar kraftigt.
Ränta
kombination
26.02.2020
128.86
0.0%
+1.0%
+1.3%
+0.7%
+3.8%
Visa mer Visa mindre

Allokering Ränta representerar ett till fullo räntebaserat alternativ med ett effektivt förhallande mellan avkastning och risk. Den strategiska vikten för riskfyllda tillgangar är i normalläge under 5 procent, men kan variera mellan 0 och 10 procent.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill lämna placeringsbesluten till en expert.
 • Uppskattar säkerhet och vill undvika risker.
50
kombination
26.02.2020
142.92
-1.2%
+0.8%
+4.9%
0.0%
+7.7%
Visa mer Visa mindre

I normalläge fördelas tillgångarna jämnt på ränte- och aktieplaceringar med 50 procent i vardera. Din portföljförvaltare justerar aktievikten mellan 30 och 70 procent i enlighet med sin marknadssyn.


Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill lämna placeringsbesluten till en expert.
 • Vill ha ett alternativ med effektivt förhållande mellan avkastning och risk.
80
kombination
26.02.2020
147.04
-2.0%
+0.6%
+7.1%
-0.4%
+10.0%
Visa mer Visa mindre

Denna aktiebaserade lösning innehåller utöver aktieplaceringar också ränteplaceringar och i normalläge är aktievikten cirka 80 procent. Aktievikten kan variera mellan 50 och 100 procent.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill lämna placeringsbesluten till en expert.
 • Vill ha ett alternativ med effektivt förhållande mellan avkastning och risk.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
Aktie
kombination
26.02.2020
166.65
-2.6%
+0.4%
+8.5%
-0.7%
+11.6%
Visa mer Visa mindre

Denna lösning är avkastningsinriktad när det gäller förhållandet mellan avkastning och risk och innehåller i normälläge inga ränteplaceringar. De riskfyllda tillgångarnas andel i portföljen kan variera mellan 85 och 125 procent.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Vill lämna placeringsbesluten till en expert.
 • Vill ha ett till fullo riskbaserat och särskilt vinstbring-ande alternativ.oehdon.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.

Ansvarsfrihetsvillkor: Allokering-placeringskorgar sköts av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag. Placeringsstrategins historiska utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. I placeringsstrategiernas utveckling har inte beaktats Allokering-placeringskorgars serviceavgift. Placeringsstrategiernas värde kan öka eller minska och således kan placerare förlora sina investerade medel. Försäkringstagaren väljer självständigt placeringsstrategi och bär själv risken för försäkringsbesparingarnas möjliga värdeminskning eller förlust. Mandatum Livförsäkringsaktiebolag eller dess representant svarar inte för placeringsstrategiernas värdeutveckling. Även om Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och dess partners strävar till att ge tillförlitlig information, garanterar inte försäkringsbolaget eller någon annan part fullständigheten eller korrektheten av informationen presenterad i denna webbtjänst och ansvarar heller inte för möjliga fel eller brister i informationen som förekommer i tjänsten. Uppgifterna om placeringsobjekt och placeringar har getts endast i informationssyfte och således kan inte dessa uppgifter betraktas som en rekommendation att teckna, behålla eller byta ut vissa placeringsobjekt. Försäkringstagaren skall omsorgsfullt bekanta sig med Placeringsvårdens stadgar före placeringsbeslut. Mandatum Livförsäkringsaktiebolaget, Registrerad hemort och adress Bulevarden 56, 00120 Helsingfors, Finland; FO-nummer 0641130-2.

Mandatum Life
Namn
Risk
Typ
Datum
Värde
1 mån
3 mån
6 mån
YTD
1 år
 
ML Pension
kombination
26.02.2020
114.45
-0.9%
+0.9%
+4.2%
+0.2%
+6.2%
Visa mer Visa mindre

ML Pension är en placeringskorg som är skräddarsydd för pensioninvesterare. Allokering av tillgångar tar i beaktande den långa investeringsperioden. Genom ML Pension får du möjlighet att delta i unika saminvesteringar med Sampo Group. I portföljens investeringar beaktas även framtidens megatrender såsom ansvarsfullhet.

Faktablad med basfakta för investerare>>

 

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Investerar med lång sikt
 • Vill lämna investeringsbeslut åt experter
 • Som eftersträvar en avkastning som överstiger avkastningen på ränteplaceringar på lång sikt
ML Pension+
kombination
26.02.2020
106.54
-1.6%
+0.6%
+6.5%
-0.3%
+9.4%
Visa mer Visa mindre

ML Pension är en placeringskorg som är skräddarsydd för avkastningsorienterade pensioninvesterare. Allokering av tillgångar tar i beaktande den långa investeringsperioden. Genom ML Pension+ får du möjlighet att delta i unika saminvesteringar med vår konsern. I portföljens investeringar beaktas även framtidens megatrender såsom ansvarsfullhet.

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Investerar med lång sikt
 • Vill lämna investeringsbeslut åt experter
 • Som eftersträvar en avkastning som överstiger avkastningen på ränteplaceringar på lång sikt

Ansvarsfrihetsvillkor: Placeringskorgarna förvaltas av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag. Försäkringstagaren beslutar självständigt om val av placeringsobjekt för den fondanknutna försäkringen eller kapitaliseringsavtalet och bär risken för att försäkringsbesparingarnas värde kan minska eller försäkringsbesparingarna kan gå förlorade. Placeringskorgens historiska utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. Placeringskorgens värde kan öka eller minska, och således kan placerare förlora de medel de har placerat i korgen. Mandatum Livförsäkringsaktiebolag eller dess representanter, svarar inte för placeringskorgarnas värdeutveckling. Även om Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och dess partners strävar att ge tillförlitlig information, garanterar inte försäkringsbolaget eller någon annan part fullständigheten eller korrektheten av informationen presenterad i denna webbtjänst och ansvarar heller inte för möjliga fel eller brister i informationen som förekommer i tjänsten. Uppgifterna om placeringsobjekt och placeringar har getts endast i informationssyfte och således kan inte dessa uppgifter betraktas som en rekommendation att teckna, behålla eller byta ut vissa placeringsobjekt. Kunden skall omsorgsfullt bekanta sig med placeringskorgarnas stadgar och broschyrer före placeringsbeslut. Mandatum Livförsäkringsaktiebolaget, Registrerad hemort och adress Bulevarden 56, 00120 Helsingfors, Finland; FO-nummer 0641130-2.

Indexplaceringskorgar
Namn
Risk
Typ
Datum
Värde
1 mån
3 mån
6 mån
YTD
1 år
 
ML Guld Index
alternativ
26.02.2020
112.60
+4.9%
+13.6%
+8.2%
+11.0%
+27.7%
Visa mer Visa mindre

Mandatum Life Guld Index -placeringskorgen placerar i första hand i iShares ETC-produkt, som stöds av fysiska innehav och strävar till att följa det dagliga priset av guld genom att äga guldtackor.

Faktablad med basfakta för investerare>>

Placeringskorgen lämpar sig för en placerare som...

 • Eftersträvar en typisk avkastning för ädelmetall- och råmaterialmarknaden och accepterar de signifikanta risker som är typiska för dessa marknader.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.

Ansvarsfrihetsvillkor: Placeringskorgarnas värden är indikativa. Ifall det görs inlösen ur placeringskorgarna under placeringsperioden, kan inlösenpriset avvika avsevärt från deras indikativa värde. Placeringskorgarna förvaltas av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag. Försäkringstagaren beslutar självständigt om val av placeringsobjekt för den fondanknutna försäkringen eller kapitaliseringsavtalet och bär risken för att försäkringsbesparingarnas värde kan minska eller försäkringsbesparingarna kan gå förlorade. Placeringskorgens historiska utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. Placeringskorgens värde kan öka eller minska, och således kan placerare förlora de medel de har placerat i korgen. Mandatum Livförsäkringsaktiebolag eller dess representanter, svarar inte för placeringskorgarnas värdeutveckling. Även om Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och dess partners strävar att ge tillförlitlig information, garanterar inte försäkringsbolaget eller någon annan part fullständigheten eller korrektheten av informationen presenterad i denna webbtjänst och ansvarar heller inte för möjliga fel eller brister i informationen som förekommer i tjänsten. Uppgifterna om placeringsobjekt och placeringar har getts endast i informationssyfte och således kan inte dessa uppgifter betraktas som en rekommendation att teckna, behålla eller byta ut vissa placeringsobjekt. Kunden skall omsorgsfullt bekanta sig med placeringskorgarnas stadgar och broschyrer före placeringsbeslut. Mandatum Livförsäkringsaktiebolaget, Registrerad hemort och adress Bulevarden 56, 00120 Helsingfors, Finland; FO-nummer 0641130-2.

Den finskspråkiga marknadsutsikten som direktsändning varje månads andra tisdag och den engelskspråkiga varje månads tredje tisdag.

Återgången till det nya normala

9.4.2019

Aktivitetssiffrorna för realekonomin har varit genomgående svagare än väntat, vilket tyder på att tillväxten i världsekonomin för i år och nästa år kommer att ligga under trendtillväxten på lång sikt (3,5 %). Med andra ord har tillväxtförväntningarna för världsekonomin sjunkit samtidigt som avkastningsnivåerna på investeringsmarknaden har stigit klart högre än de långsiktiga siffrorna. Situationen kunde beskrivas som en återgång till ”det nya normala”.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.