Mandatum Life är ett av de mest solida och ansedda finansbolagen i Finland och en del av den framgångsrika Sampokoncernen. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom kapitalförvaltning, placering, sparande, belöning och engagemang samt personriskförsäkring.

Sampo Abp äger hela aktiestocken i Mandatum Livförsäkringsaktiebolag. Mandatum Life är verksam i Norden och Baltikum. Mandatum Life har cirka 250 000 privatkunder och 25 000 företagskunder.

Vision

Mandatum Lifes vision är att vara Finlands mest uppskattade förvaltare av kundtillgångar och tillhandahållare av skydd mot ekonomiska risker.

Strategi

Mandatum Lifes strategi är att skapa ekonomisk trygghet för sina kunder genom att innovativt kombinera kapitalförvaltning och livförsäkring.

Värderingar

  • Nytta för kunden
  • Överlägset aktivast
  • Rättframhet
  • I samlad trupp
  • Modigt annorlunda
  • Segervilja

Mandatum Life är en del av Sampokoncernen och därför följer vi också samma värderingar som vårt moderbolag. De värden som förenar Sampokoncernen är etik, lojalitet, öppenhet och företagsamhet.

Sampo strävar efter att följa dessa värderingar i all sin verksamhet och med alla sina intressentgrupper. Sampos intressentgrupper är aktieägarna, kunderna, medarbetarna, massmedierna, myndigheterna och övriga samarbetspartner.

Mandatum Life iakttar god förvaltningssed som baserar sig på lagstiftningen om försäkringsbranschen och Finansinspektionens bestämmelser och föreskrifter. Eftersom vi är en del av Sampokoncernen följer vi den finska koden för bolagsstyrning (Corporate Governance).

Mandatum Livförsäkringsaktiebolaget ägs av Sampo Abp, som noteras på Nasdaq OMX Helsingfors. Den finansiella informationen som berör Mandatum Life och som riktar sig till placerare finns i sin helhet på Sampo Abp:s webbplats.

Läs mer (på engelska)

Nyckeltal 2018

Premieinkomst för egen räkning:
1074 miljoner € (960)
Resultat före skatt:
450 miljoner € (236)
Avkastning på eget kapital:
8,7 % (13,3)
Kapitaltäckningsgrad:
med beaktande av övergångsbestämmelserna 176 % (182) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 131 % (127)
Avkastning på placeringstillgångarna:
-2,4 % (6,5) och för det separerade beståndet -1,9 % (1,8)
Medelantal anställda:
531 (525)
Se närmare»
www.sampo.com

Sampo Abp

Baltikum

Mandatum Life Service Ab

Samarbetspartner

Sampo Abp

Börsbolaget Sampo Abp äger hela aktiestocken i Mandatum Livförsäkringsaktiebolag. Börsbolaget Sampo Abp bildades 2000, då försäkringsbolaget Sampo Abp och Leonia Ab (tidigare Postbanken) gick samman till Sampo-Leonia. År 2007 sålde Sampo Abp Sampo Bank-koncernen till Danske Bank A/S.

Sampos affärsverksamhet omfattar skadeförsäkring och livförsäkring. Koncernens styrelseordförande är Björn Wahlroos. Kari Stadigh tillträdde som koncernchef den 8 april 2009. Verkställande direktören för Mandatum Life, Petri Niemisvirta, är medlem i Sampo Abp:s ledningsgrupp.

Baltikum

Mandatum Life är verksam i Estland, Lettland och Litauen. Sampo utvidgade sin livförsäkringsverksamhet utanför Finland 1999 genom att grunda AS Sampo Elukindlustus i Estland och köpa ett livförsäkringsbolag (AAS Sampo Dziviba), som Hansabank grundat ett år tidigare i Lettland. I Litauen inleddes livförsäkringsverksamheten (UAB Sampo Gyvybes Draudimas) 2001 på samma sätt som i Estland och Lettland med stöd av skadeförsäkringsbolaget. År 2004 köpte Sampo Liv aktiestocken i bolagen av Sampo Abp. Den operativa styrningen av bolagen har nästan från första början skötts av Mandatum Life.

 

Mandatum Life Estonia »

Mandatum Life Latvia »

Mandatum Life Lithuania »

Mandatum Life Service Ab

Innova Service Ab och Mandatum Life Service Ab har gått samman 5.12.2017. Mandatum Life Service Ab är Mandatum Life-koncernens dotterbolag och erbjuder konsulttjänster inom belöning och förvaltningsservice för personalfonder i företag och organisationer samt pensionstjänster för såväl företag som pensionsstiftelser och -kassor.

Mandatum Life hjälper sina kunder att hitta ett belöningssätt som lämpar sig för företagets eller sammanslutningens strategi och mål. Mandatum Life Personalfondstjänster erbjuder som enda i Finland helhetsbetonad förvaltningsservice för personalfonder. Förvaltningsservicen omfattar konsultering i samband med bildande av en fond, upprätthållande av medlemsuppgifter, utbetalning av fondandelar, fondens bokföring, rådgivning för medlemmar samt mötes-, sekreterar- och rådgivningsservice för förtroendeorgan.

Mandatum Life Pensionstjänster erbjuder företag sakkunnig betjäning inom anordnande av pensionsskydd och rapportering av pensionskostnader. Mandatum Life jämför olika pensionsordningar och tar fram lämpliga alternativ. Bolaget hjälper också till med att bilda pensionsstiftelser eller -kassor och tillhandahåller alla tjänster som de behöver.

Mandatum Life köpte affärsverksamheten avseende pensions- och personalfondstjänster av Silta Ab 2011.

Läs mer:
Belöningstjänster »
Pensionstjänster »

Samarbetspartner

Mandatum Life betjänar sina kunder utöver via sin egen kundtjänst och webbtjänst också genom sitt dotterbolag If Skadeförsäkringsbolag och Danske Bank (tidigare Sampo Bank).

Mandatum Life har ett nära samarbete med Kaleva. De gruppliv- och olycksfallsförsäkringar som beviljas av Kaleva säljs via systerbolaget If till medlemmarna i de tjänstemanna- och löntagarorganisationer som omfattas av samarbetsavtalen.

Mandatum Life samarbetar också med Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma.
 

Läs mer om våra samarbetspartners:

 

         

 

Företagsansvar

Mandatum Lifes företagsansvar vilar på hörnstenarna i dess verksamhet: att utöka och trygga kundernas ekonomiska välmåga och tillhandahålla skydd mot risker.

 

Rapport om solvens och finansiell ställning 2018 (sammanfattning) »

Rapport om solvens och finansiell ställning 2017 (sammanfattning) »

Läs mer om Mandatum Lifes företagsansvar i Sampo's årsberättelse

Mandatum Life sponsrar årligen fastställda kulturslag och idrottsformer samt donerar till välgörenhet.

Mandatum Life kan även stödja utbildningsverksamhet och deltar i olika mässor och seminarier.

Vi handlägger sponsoransökningar var tredje månad. Du kan skicka in din sponsoransökan till adressen markkinointi@mandatumlife.fi.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.