Företagsfakta

Mandatum Life är ett av de mest solida och ansedda finansbolagen i Finland och en del av den framgångsrika Sampokoncernen. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom kapitalförvaltning, placering, sparande, belöning och engagemang samt personriskförsäkring. Vi tillhandahåller tjänsterna inom ramen för olika försäkringsavtal. Mandatum Life har cirka 300 000 privatkunder och 20 000 företagskunder. Utöver Finland är vi verksamma i Norden och alla baltiska länder.

Kontaktuppgifter

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag

Besöksadress:
Bulevarden 56, 00120 Helsingfors

Postadress:
PB 627, 00101 Helsingfors
Fakturering
Fakturering, Mandatum Life
PB 627, 00101 Helsingfors

Telefonnummer: 010 515 225
FO-nummer: 0641130-2
förnamn.efternamn(at)mandatumlife.fi

Mandatum Life Service Ab

Postadress:
PB 1210, 00101 Helsingfors
FO-nummer: 2614680-9
förnamn.efternamn(at)mandatumlife.fi

Vision, strategi och värderingar

Vision

Mandatum Lifes vision är att vara Finlands mest uppskattade förvaltare av kundtillgångar och tillhandahållare av skydd mot ekonomiska risker.

Strategi

Mandatum Lifes strategi är att skapa ekonomisk trygghet för sina kunder genom att innovativt kombinera kapitalförvaltning och livförsäkring.

Värderingar

  •  Nytta för kunden
  •  Överlägset aktivast
  •  Rättframhet
  •  I samlad trupp
  •  Modigt annorlunda
  •  Segervilja

Företagsansvar

Mandatum Lifes företagsansvar vilar på hörnstenarna i dess verksamhet: att utöka och trygga kundernas ekonomiska välmåga och tillhandahålla skydd mot risker.

  • Tryggandet av företagarna utvecklar företagsamheten
  • Personalens välbefinnande tryggas genom engagemang och motivation
  • Frivilliga försäkringar kompletterar det lagstadgade skyddet

År 2017 var Mandatum Life en av de största betalarna av samfundsskatt i Finland.

Nyckeltal 2018

Premieinkomst för egen räkning:
1074 miljoner € (960)
Resultat före skatt:
450 miljoner € (236)
Avkastning på eget kapital:
8,7 % (13,3)
Kapitaltäckningsgrad:
med beaktande av övergångsbestämmelserna 176 % (182) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 131 % (127)
Avkastning på placeringstillgångarna:
-2,4 % (6,5) och för det separerade beståndet -1,9 % (1,8)
Medelantal anställda:
531 (525)
Se närmare»
www.sampo.com

Mediekontakter

Vi betjänar massmedierna i vårt avsnitt Presstjänst, där du hittar alla meddelanden och publikationer som gäller vår affärsverksamhet, vår bildbank samt kontaktuppgifterna till kommunikationen.

Personalen

Mandatum Life är en genuint annorlunda arbetsplats, där vi satsar på en inspirerande arbetsmiljö och verksamhet som ett team. Av våra medarbetare förväntar vi oss ett starkt engagemang för våra gemensamma mål, ett kundorienterat och proaktivt sätt att arbeta, ett frimodigt och positivt sinne samt vilja att utvecklas och utveckla sitt eget arbete. Vi erbjuder i vår tur intressanta uppgifter, utmärkta karriärmöjligheter, en dynamisk arbetsatmosfär samt omfattande personalförmåner till stöd för att samordna arbete och fritid.

Mandatum Life valdes år 2018 till en av de bästa arbetsplatserna i Finland i Great Place to Work Institute Finlands enkät.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.