Aktivera den pappersfria tjänsten i vår webbtjänst

Ta i bruk den pappersfria tjänsten så får du i fortsättningen dina viktiga dokument i elektronisk form till webbtjänsten.

Den pappersfria tjänsten i ett nötskal:

  • Dokumenten hålls i god ordning i webbtjänsten i ditt eget Arkiv och du kan ta fram dem när som helst och var som helst.
  • Du får besked till din e-post om dokument som sparats i webbtjänsten.
  • Du loggar in på webbtjänsten med dina personliga nätbankskoder.
  • Du kan spara dina dokument på nätet i pdf-format.
  • Tjänsten är gratis.

Den pappersfria tjänsten är för närvarande endast tillgänglig för privatkunder. Tjänsten kommer senare att öppnas också för företagskunder.

Aktivera den pappersfria tjänsten så här

1. Logga in på Mandatum Lifes webbtjänst med dina personliga nätbankskoder.

2. När du är inloggad, välj ditt namn uppe till höger.

3. Gå till mellanbladet Egna uppgifter.

4. Gå till mellanbladet Pappersfria tjänsten. Kryssa för punkten ”Jag vill ta i bruk den pappersfria tjänsten”.

5. Kontrollera att e-postadressen under Egna uppgifter är korrekt, eftersom vi skickar besked om inkomna dokument till denna adress.

6. Spara uppgifterna.

Granskning av avtalsuppgifter

Du sköter dina avtalsärenden smidigast i webbtjänsten.

Välj i webbtjänsten i övre kantens meny punkten Avtal, när du vill se uppgifterna för dina försäkringar eller avtal samt betalda premier.

Ta i bruk e-faktura

Med hjälp av e-faktura sköter du betalningen av dina fakturor smidigt i nätbanken. Du kan också välja direktbetalning eller pappersfaktura.

E-faktura

E-fakturan är en elektroniskt förmedlad faktura, som du får direkt till din nätbank. En e-faktura med fortlöpande betalning debiteras automatiskt från ditt konto på fakturans förfallodag. Du kan även godkänna varje faktura skilt för sig.

För att börja använda e-faktura, ska du ingå ett avtal om e-fakturatjänsten för Mandatum Lifes fakturor med din bank. För att ingå avtal, logga först in på din nätbank. Lägg därefter till ett nytt avtal om e-faktura och välj Mandatum Life från förteckningen med fakturautställare. Du behöver därtill referensnumret för ditt avtal, som du hittar på din senaste faktura eller i Mandatum Lifes webbtjänst. Du får referensnumret också genom att kontakta Mandatum Lifes kundtjänst.

Direktbetalning

Direktbetalning passar för dig som vill att dina fakturor betalas automatiskt, men inte använder nätbanken. I direktbetalningstjänsten betalar banken fakturan från kundens konto automatiskt i enlighet med avtalet. Du får per post hem ett meddelande om betalningen före förfallodagen för varje enskild betalning eller ett förhandsmeddelande en gång om året.

För att börja använda direktbetalning, ka du ingå avtal om direktbetalning med din bank. För det behöver du referensnumret för din försäkring, som du hittar på din pappersfaktura.

Pappersfaktura

Om du vill, kan du också välja pappersfakturan. För några liv-och pensionsförsäkringar, som har varit länge i kraft, är pappersfakturan det enda faktureringsalternativet.

Om du vill ändra förmånstagare för din försäkring, välj först Avtal och därefter det avtal som ändringen gäller. Här hittar du mellanbladet Skydd och förmånstagare. Klicka nere till höger på Ändring av förmånstagarförordnandet och gör önskade ändringar i dina skydd. Ändringen av förmånstagarförordnandet träder i kraft genast, när den skriftligen inkommit till försäkringsbolaget.

I vissa avtal måste ändringen av förmånstagare göras med den elektroniska blankett som finns i webbtjänsten. Om mellanbladet Skydd och förmånstagare inte syns i avtalets uppgifter, gör ändringen genom att först välja Ändringar-mellanbladet och därefter Ändring av förmånstagare.

Om du vill ändra din pensionstid, kan du göra det direkt med en elektronisk blankett via webbtjänsten. Välj i avtalets uppgifter mellanbladet Ändringar och därefter Ändring av pensionstiden.

Uttag av sparkapital

Om du vill ta ut besparingar från ditt avtal, kan du göra det genom att skicka ett meddelande till vår kundtjänst via webbtjänsten. Välj i övrekantens meny punkten Meddelanden.

Från det sparkapital som betalas ut görs avdrag för eventuella kostnader och skatter.

Giltighetsintyg och uppsägning av försäkringen

Om du behöver ett giltighetsintyg för din försäkring eller om du vill säga upp din försäkring, skicka ett Meddelande till oss via webbtjänsten. Du hittar meddelandena i övrekantens meny.

För giltighetsintyget ska du i meddelandet uppge den försäkrades namn och försäkringens nummer. Du kan också välja försäkringen i förteckningen.

Om du vill överföra äganderätten till försäkringen till någon annan person eller befullmäktiga någon annan person att få uppgifter om eller fatta beslut i ärenden som gäller dina avtal, fyll i och lämna in en utskrivbar blankett.

Returadress

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag / Kaleva
Kundpost / 2011
Kalevavägen 3
20520 Åbo

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Ge din respons

Ge oss respons.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.