Företagskunder

Vårdkostnader vid sjukdomsfall eller olyckor

Det lättaste sättet att ansöka om ersättning för vårdkostnader vid sjukdomsfall eller olyckor är via vår webbtjänst. Logga in till webbtjänsten och välj kundrollen Egna uppgifter. Gör ersättningsansökan som privatkund, även om försäkringstagaren eller förmånstagaren skulle vara det bolag som du representerar. Klicka på Ersättningsansökan i överkantens meny för att fylla i en ansökan.

Livförsäkring och andra ersättningar

För ansökningar som gäller livförsäkringar eller arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom eller bestående men till följd av olycksfall måste du fylla i och skicka in en särskild blankett.