Enkelt och effektivt sparande

Sparavtalet är en effektiv lösning för aktivt sparande och placerande. Du kan själv inverka på placeringens avkastningsmål och placera tillgångarna på önskat sätt i fondanknutna placeringsobjekt.

Sparavtalet sker inom ramen för ett kapitaliseringsavtal.

Avkastningen på dina placeringar fastställs enligt värdeutvecklingen i de placeringsobjekt som du valt. Du kan välja bland Mandatum Lifes breda utbud placeringskorgar samt placeringsfonder som tillhandahålls av våra samarbetspartner. Om du vill kan du också låta Mandatum Life Allokering-placeringskorgar ta hand om dina tillgångar.

Spara lite i sänder eller gör en engångsplacering

  • Du kan börja spara regelbundet med en insats på endast 50 euro i månaden eller med en engångsplacering på 2 000 euro.
  • Du kan välja att lägga undan en större eller mindre summa varje månad och vid behov ta en paus i sparandet när som helst. Du förbinder dig inte till några tidsfrister.
  • Om du sparar regelbundet, gör du det smidigast med direktdebitering eller med eFaktura.
  • Du sköter dina besparingar och placeringar behändigt i Mandatum Lifes webbtjänst, där du också kan byta placeringsobjekt utan avgift.
  • Du behöver inte uppge besparingarna i din beskattning, vi handlar deklarationer för dig.
  • Du kan själv välja lämpliga placeringsobjekt eller ta i bruk Mandatum Life Placeringsvård, där vi aktivt förvaltar dina besparingar. Serviceavgiften är 0,05–0,15 procent beroende på den strategi som du valt

Beskattningen av Sparavtalet

I Sparavtalet betalar du kapitalinkomstskatt endast på den avkastning som influtit. Avkastningen uträknas genom att man från det influtna sparkapitalet drar av de premier som betalats till avtalet. Du får meravkastning på dina besparingar, eftersom du betalar kapitalinkomstskatt först när du tar ut avkastningen. Från och med 1.1.2015 är skattesatsen för kapitalinkomster 30 % och för den del av kapitalinkomsterna som överstiger 30 000 euro är skattesatsen 33 %.

Byte av placeringsobjekt

Du kan behändigt byta placeringsobjekt i vår webbtjänst. Vid byte av placeringsobjekt inom ramen för Sparavtalet uppbärs ingen skatt. Skattens andel utökar på detta sätt placeringens eventuella avkastning så länge som möjligt. De premier som betalas till avtalet är inte avdragsgilla i beskattningen.

Beskattning av uttag före avtalstidens utgång

Avtalets avkastning är skattepliktig kapitalinkomst. Försäkringsbolaget verkställer förskottsinnehållningen på den avkastning som tas ut och redovisar den till skattemyndigheten. Eventuella kursförluster på de placeringsobjekt som knutits till avtalet kan inte dras av i beskattningen. Om besparingarna tas ut i flera poster, lyfts från avtalet först den andel som motsvarar kapitalet. Skatt påförs först när du tar ut avkastningen från avtalet.

Om avtalets ägare säger upp avtalet, betalas till avtalets ägare de influtna besparingarna i avtalet med avdrag för kostnaderna enligt prislistan och eventuella skatter.

Placering som beaktar din livssituation

Att placera inom ramen för ett försäkringsavtal lämpar sig för såväl sparande som placering, när du vill utöka och förvalta din egen förmögenhet och förbättra den ekonomiska tryggheten för dina nära.

Med en Placeringsförsäkring kombinerar du utökandet av din förmögenhet och livförsäkringsskydd. Placeringsförsäkringen lämpar sig för placerare som utöver lönsamma placeringar också lägger vikt vid en effektiv arvsplanering.

Sparavtalet är ett försäkringsavtal utan livförsäkringsskydd. Det lämpar sig för aktiva investerare som sätter värde på en kostnadseffektiv och smidig lösning. Med Sparavtalet kan du placera även små summor mångsidigt.

Sparar du åt dig själv eller dina nära?

Placeringsförsäkring

Sparavtal

Byte av placeringsobjekt utan skattepåföljder

Ja

Ja

Uttag av kapital före avkastning utan skattepåföljder

Ja

Ja

Livförsäkringsskydd

Ja. De influtna besparingarna betalas ut i form av livförsäkringsersättning till förmånstagaren redan innan dödsboet skiftats.

Nej

Vid dödsfall

Dödsfallsersättningar till nära anhöriga omfattas av arvsskatten.

Beskattningen av dödsfallsersättningar omfattas av en övergångstid fram till den 31.12.2017. Vid dödsfall som inträffar under 2017 är dödsfallsersättningar till nära anhöriga därmed skattefri inkomst upp till 35 000 euro i arvsbeskattningen. För make eller maka är hälften av ersättningen skattefri, dock minst 35 000 euro.

Dödsfallsersättningar till andra än nära anhöriga utgör skattepliktig kapitalinkomst.

Du kan fastställa förmånstagaren fritt och vid behov när som helst byta förmånstagare.

 

Avtalet upphör inte, utan fortsätter i dödsboets/arvingens ägo. Vid arvsbeskattningen görs från avtalets återköpsvärde ett avdrag för den latenta inkomstskatt som tas ut på avkastningen, varvid de tillgångar som placerats i avtalet och den nettoavkastning som influtit på dem är föremål för arvsskatt.

* Uppgifterna om beskattningen grundar sig på gällande lagstiftning 1.1.2016. Mandatum Life ansvarar inte för eventuella förändringar i beskattningen och deras inverkan på avtalet.

Läs mer om Sparavtal

Mandatum Life Sparavtal är ett kapitaliseringsavtal för privatpersoner och lämpar sig för aktivt sparande och placerande.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.