29.08.2019

Mandatum Lifes experter i ansedda internationella vetenskapliga publikationer

Två studier av finländska experter har godkänts för publicering i ledande akademiska publikationer inom finansområdet. Mandatum Lifes experter hade en aktiv roll i dessa studier.

Aleksi Pitkäjärvis, Matti Suominens och Lauri Vaittinens studie Cross-Asset Signals and Time Series Momentum har nyligen godkänts för publicering i tidskriften The Journal of Financial Economics (JFE). Därtill har Erkko Etulas, Kalle Rinnes, Matti Suominens och Lauri Vaittinens studie Dash for Cash: Monthly Market Impact of Institutional Liquidity Needs publicerats i tidskriften The Review of Financial Studies (RFS) i maj 2019. Både JFE och RFS hör till de mest ansedda finansiella akademiska forskningspublikationerna i världen bland annat mätt enligt deras inflytandeindex.

Artikeln Cross-Asset Signals and Time Series Momentum analyserar data från 20 marknadsplatser och påvisar att avkastningen på ett aktiemarknadsindex kan förutses med hjälp av den historiska avkastningen på obligationer. Likaså kan man förutse den framtida avkastningen på obligationer genom att följa aktieindexens utveckling. Skribenterna presenterar i sin artikel bevis för att fenomenet styrs av långsamt kapital på obligations- och aktiemarknaden.

Artikeln Dash for Cash: Monthly Market Impact of Institutional Liquidity Needs analyserar inverkan av marknadens likviditet på marknadsavkastningen på aktie- och räntemarknader runtom i världen. Enligt undersökningen har på flera aktiemarknader en betydande andel av den historiska avkastningen uppstått under några dagar vid månadsskiftet. Undersökningen ger vid handen att fenomenet är en följd av likviditetsproblemen hos institutionella investerare och det försäljningstryck som det ger upphov till mot slutet av månaden.

”Vi är på Mandatum Life stolta över att våra medarbetare och samarbetspartner hör till de främsta inom den akademiska forskningen, och att vi som företag kan stödja forskning i finansiering på toppnivå”, säger verkställande direktören för Mandatum Life Petri Niemisvirta.

”Vi tillämpar aktivt akademisk forskning inom investeringsverksamheten och utvecklandet av tjänsterna och våra experter deltar också själva som forskare. Ett gott exempel på detta är Mandatum Lifes Slim Tail-fonder, vars strategier till stor del bygger på fynden i dessa två aktuella studier. Det faktum att artiklarna tagits in i ledande akademiska publikationer inom finansområdet visar att Slim Tail-strategierna vilar på en gedigen akademisk grund”, kommenterar direktören för enheten Placeringslösningar vid Mandatum Life.

Av artikelförfattarna är Lauri Vaittinen direktör för enheten Placeringslösningar vid Mandatum Life. Kalle Rinne är riskhanteringsdirektör vid Mandatum Life i Luxemburg. Matti Suominen är professor i finansiering vid Aalto-universitetet och rådgivare vid Mandatum Life. Erkko Etula är placeringsdirektör och utvecklar systematiska investeringsstrategier vid Goldman Sachs.

Ytterligare information:

Lauri Vaittinen, direktör, Placeringslösningar, lauri.vaittinen(at)mandatumlife.fi, tfn +358 50 382 1674

Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela(at)mandatumlife.fi, +358 40 728 1548

Pitkäjärvi, Aleksi and Suominen, Matti and Vaittinen, Lauri Tapani, Cross-Asset Signals and Time Series Momentum (January 6, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2891434 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2891434
Etula, Erkko and Rinne, Kalle and Suominen, Matti and Vaittinen, Lauri Tapani, Dash for Cash: Monthly Market Impact of Institutional Liquidity Needs (December 31, 2018). FORTHCOMING IN THE REVIEW OF FINANCIAL STUDIES. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2528692 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2528692