Mandatum Life iakttar god förvaltningssed som baserar sig på lagstiftningen om försäkringsbranschen och Finansinspektionens bestämmelser och föreskrifter. Eftersom vi är en del av Sampokoncernen följer vi den finska koden för bolagsstyrning (Corporate Governance).

Petri Niemisvirta har varit verkställande direktör på Mandatum Life från och med år 2001.

Mandatum Life ledningsgruppen

Petri Niemisvirta, verkställande direktör
Risto Honkanen, Danske Bank och strategiska allianser
Jukka Kurki, Ekonomi
Lauri Vaittinen, Investment Solutions
Sanna Rajaniemi, Kundtjänst, Baltikum, IT
Tarja Tyni, Nyckelkunder, försäljning
Petri Vieraankivi, Affärsutveckling

Till den operativa ledningsgruppen hör därtill

Lasse Alvesalo, direktör, företagsförsäljning
Nina Laine, direktör, kundtjänst och ersättningstjänst
Niina Riihelä, direktör, marknadsföring och kommunikation
Jari Sarelahti, direktör, dataadministration
Janne Sorainen, aktuariedirektör
Timo Vuokila, direktör, juridiska ärenden
Kai Niemi, riskhanteringsdirektör
Jatta Gerdt, HR-direktör

Styrelsen på Mandatum Life

Kari Stadigh, ordförande från och med år 2001, koncernchef, Sampo Abp

Knut Arne Alsaker, styrelsemedlem från och med år 2019, koncernens ekonomidirektör, Sampo Abp

Patrick Lapveteläinen, styrelsemedlem från och med år 2002, vice ordförande från och med år 2019, investeringschef, Sampo Abp

Jarmo Salonen, styrelsemedlem från och med år 2007, direktör för investerarrelationer och kommunikation, Sampo Abp

Riskhantering

Mandatum Life iakttar Sampokoncernens riskhanteringsprinciper, där särdragen hos livförsäkringsbolag som också gäller Mandatum Life har beaktats. I Baltikum iakttas motsvarande principer i fråga om riskhantering.

Intern revision

Mandatum Lifes interna revision är en funktion som är oberoende av den egentliga affärsverksamheten och som har i uppgift att objektivt utvärdera och säkerställa organisationens verksamhet. Målet med den interna revisionen är att skapa mervärde för organisationen samt att effektivera dess verksamhet. Mandatum Lifes styrelse fastställer årligen en verksamhetsplan för den interna revisionen.

Mandatum Lifes interna revision är en del av Sampokoncernens interna revision. För koncernens interna revision ansvarar en revisionsdirektör som rapporterar till koncernchefen, koncernens ledningsgrupp samt styrelsens revisionsutskott.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.