Säkerhet i webbtjänsten

Det är säkert att använda Mandatum Life webbtjänst tack vare SSL-krypteringen. För identifieringen av kunderna använder vi bankkoderna som används allmänt för identifiering i Finland.

Du kan också främja datasäkerheten genom att följa följande instruktioner:

  • Se till att dataskyddet i din dator är uppdaterat.
  • Följ de instruktioner som din egen bank har gett när du använder de personliga bankkoderna.
  • Följ bruksvillkoren för webbtjänsten.

Ett enkelt sätt att öka den egna datasäkerheten på Internet är att använda den s.k. tekniken med två webbläsare. Använd den ena webbläsaren för att surfa på nätet och den andra webbläsaren endast för behandling av konfidentiellt material. Du kan till exempel använda den ena webbläsaren enbart i bank- och försäkringsärenden och den andra till att surfa på nätet.

Mandatum Life begär aldrig att få kundernas personliga identifieringsuppgifter, såsom lösenord, personbeteckning eller webbankens inloggningsuppgifter via e-post. Ärendehanteringen sker alltid per telefon eller i Mandatum Lifes webbtjänst. Vi skickar heller aldrig e-post som leder direkt till inloggningssidan för vår webbtjänst, utan vi ger alltid våra kunder rådet att logga in via vår hemsida. I problemsituationer får du hjälp av vår kundtjänst.