Administrera dina placeringar och besparingar

I vår webbtjänst kan du ta fram och granska de aktuella uppgifterna för dina pensions- och placeringsförsäkringar eller sparavtal, influtna besparingar och placeringsobjekt. Du hittar uppgifterna för dina placeringar genom att i övre kantens meny välja Avtal och därefter klicka på det avtal som du vill titta på. Om det är möjligt att göra ändringar i placeringsobjekten i ditt avtal via webben, kan du göra ändringarna här.

Du kan ta ut dina besparingar från din Placeringsförsäkring eller ditt Sparavtal genom att kontakta vår kundtjänst med ett Meddelande via webbtjänsten. För uttag av besparingar debiterar vi en handläggningsavgift, som varierar enligt avtal. Om du vill kontrollera vilken avgift som tillämpas på ditt avtal, kontakta vår kundtjänst antingen med ett Meddelande via webbtjänsten eller per telefon.

Om du vill föra över ditt sparkapital till en ny placeringsförsäkring, kan du meddela oss om saken genom att fylla i och posta vidstående blankett.

Returadress

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag / Kaleva
Kundpost / 2011
Kalevavägen 3
20520 Åbo