Om ni är missnöjd med det beslut som ni fått i ert försäkrings- eller ersättningsärende, vill vi gärna att ni i första hand kontaktar oss.

Våra kontaktuppgifter

  • Som vår kund når du oss enklast genom att skicka oss ett meddelande via webbtjänsten. Du kan logga in på tjänsten med de vanligaste finländska bankernas webbankskoder.
  • Du når vår kundtjänst på numret 0200 31120 (lna/msa) måndag till torsdag kl. 8–17 och fredagar kl. 8–16.
  • Du kan också be oss ringa dig, så kontaktar vi dig. Lämna besked om att vi ska ringa dig»

Postaddress

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Kundpost / 2011
Kalevavägen 3
20520 ÅBO
 

Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) ger kostnadsfritt oberoende råd och handledning åt kunder. FINEs Försäkrings- och finansrådgivning samt Försäkringsnämnden ger också rekommendationer till avgörande av tvistemål. Tvisten måste föras till FINE inom tre (3) år från det parten skriftligen fick meddelande om bolagets beslut och om denna tidsfrist. FINE behandlar inte en tvist, som är anhängig eller behandlad i domstol.

FINEs kontaktuppgifter är:
FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkkalagatan 1
00180 Helsingfors
telefon (09) 685 0120
www.fine.fi
Lättast kan ärendet anhängiggöras med en elektronisk blankett i adressen https://www.fine.fi/tunnistaudu.html (på finska).

Till konsumenten ges förslag till avgöranden också av Konsumenttvistenämnden.

Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter är:

Konsumenttvistenämnden
PB 306
00531 HELSINGFORS
Tel. 029 566 5200

Konsumenttvistenämnden handlägger inte tvistemål som gäller placeringsbundna avtal.

Sökande av ändring vid domstol

Vid behov kan Ni söka ändring vid domstol. Talan skall väckas inom tre (3) år från det vederbörande skriftligen fick meddelande om bolagets beslut och om denna tidsfrist. Laglig domstol är den allmänna underrätten på bolagets hemort, dvs. Helsingfors tingsrätt, eller tingsätten på vederbörandes stadigvarande hemort i Finland. 

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Ge din respons

Ge oss respons.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.