Visionär kapitalförvaltning som baserar sig på lång erfarenhet

Institutionella kunder får i Mandatum Life en värdefull partner, som på ett naturligt sätt sammanställer kapitalförvaltningen utifrån kundens målsättningar och behov.

Vi erbjuder våra institutionella kunder både diskretionär kapitalförvaltning och konsultativ kapitalförvaltning, bokföringstjänster samt konsulttjänster inom riskhantering.

Våra kunder är stiftelser, förbund, arbetslöshetskassor, pensionskassor och -stiftelser, personalfonder, församlingar, städer och andra sammanslutningar.

Vårt team för institutionella kunder betjänar kunderna i alla ärenden i anslutning till kapitalförvaltning tillsammans med experterna på vårt dotterbolag Innova.

Våra kapitalförvaltningstjänster

Vi erbjuder dig som institutionell kund diskretiönär kapitalförvaltning och konsultativ kapitalförvaltning. Med oss placerar du inom ramen för ett försäkringsavtal men de institutionella kunder, som inte kan dra nytta av fördelarna med ett försäkringsavtal, erbjuder vi också fonder.

I den diskretiönärä kapitaförvaltningen eftersträvas placeringsmålet och hanteras placeringsrisken genom aktiv portföljförvaltning i enlighet med den placeringsstrategi som kunden valt. Vi definierar placeringspolitiken, riskprofilen och eventuella begränsningar i placeringsverksamheten i samråd med kunden. Våra institutionella kunder har tillgång till en egen kapitalförvaltare, som följer upp att placeringsstrategin genomförs och sköter rapporteringen.

I den konsultativa kapitalförvaltningen får våra institutionella kunder av sin kapitalförvaltare information om olika placeringsobjekt samt Mandatum Lifes marknadssyn som stöd för sina placeringsbeslut. Vi ger kunden tillgång till omfattande information och analyser av placeringsmarknaden och vi lyfter fram aktuella placeringsobjekt och -lösningar som lämpar sig för det rådande marknadsläget och motsvarar kundens behov. I den konsultativa kapitalförvaltningen fattar kunden självständigt de slutliga besluten om val av placeringsobjekt och Mandatum Life sköter om det praktiska.

Mångsidigt utbud av placeringsmöjligheter

Som institutionell kund drar du nytta av vårt mångsidiga utbud av placeringsobjekt. Vår portföljförvaltning använder bl.a. placeringskorgar och -fonder, fonder som tillhandahålls av våra utvalda samarbetspartners, strukturerade investeringar som utformats med tanke på olika marknadslägen samt enskilda aktier, indexfonder (ETF:er), derivatinstrument och företagsobligationer. I vårt sortiment ingår också placeringsobjekt som tillhandahålls av vår partner, världens största kapitalförvaltningshus BlackRock. Vi kombinerar fördelarna med indexprodukter med fördelarna med försäkringsavtal.

Som en stor nordisk investerare erbjuds vi regelbundet intressanta placeringsobjekt, varifrån vi väljer ut lämpliga lösningar för våra kunder. Genom oss kan du t.ex. investera i många nordiska företagsobligationer direkt i samband med emissionen.

Marknadssyn till hjälp för våra institutionella kunder

Vår placeringsverksamhet styrs av en disciplinerad modell för placeringsbeslut, som möjliggör snabba reaktioner och placeringsbeslut över olika tillgångsslag till förmån för våra kunder. Vår placeringsverksamhet bygger på en stark fundamental kompetens såväl inom makroekonomi som inom enskilda tillgångsslag.

Vi är mycket aktiva på företags- och branschfältet och vi möter över 300 företag om året.

Våra senior portföljförvaltare har 10–15 års erfarenhet av ränte-, aktie- och derivatmarknaden och är väl förtrogna med investeringsbanker samt portföljförvaltning för stora institutioner i Norden och Storbritannien. Våra analytiker, som arbetar vid sidan av vårt erfarna trading-team, producerar kontinuerligt skräddarsydda analyser om olika bolag och marknader. Våra egna analyser är i fokus då vi bildar vår uppfattning om olika tillgångsslag.

Se vår portföljförvaltningens marknadsanalys

Vi publicerar Marknadsutsikt-sändningar i finska och engelska varje månads andra tisdag. Längd är cirka 15 minuter. Våra analyser erbjuder omfattande insikter till marknadernas aktuella händelser.

Placering inom ett försäkringsavtal eller i fonder

Försäkringsavtal

Våra institutionella kunder får tillgång till en klar och enkel förvaltning av sina tillgångar. Förvaltningen av de institutionella kundernas tillgångar görs inom ramen för ett försäkringsavtal och tillgångarna fördelas på placeringsobjekten inom avtalet. Försäkringen och tillgångarna i den är likvida och avtalet hanteras som en siffra i bokföringen, vilket möjliggör en överskådlig och smidig förvaltning. Kunden behöver inte separat bokföra avyttring, förvärv eller byten av placeringsobjekt.

Fonder

Fonderna för institutionella investerare baserar sig i huvudsak på Mandatum Lifes existerande framgångsrika placeringskorgar, som administreras av Mandatum Lifes Portföljförvaltning.

Riskhantering för institutionella kunder

Vi erbjuder omfattande analystjänster för analys av risker i anslutning till pensionslöften, ansvarsskuld och placeringsförmögenhet. Analyserna ger en övergripande bild av pensionsanstalternas risker och bildar därmed ett bra underlag för planeringen av placeringsverksamheten och riskhanteringen.

Förvaltning av pensionsanstalter och personalfonder

Vårt dotterbolag Innovas experter med lång erfarenhet av fältet betjänar pensionsstiftelser och -kassor sakkunnigt i alla skeden av verksamheten. I vårt utbud ingår tjänster i samband med grundande av pensionsanstalter och övergripande förvaltning av dem jämte omfattande specialtjänster.

För personalfonder erbjuder vi helhetsbetonad förvaltningsservice omfattande allt från utredning av förutsättningarna för att bilda en fond och processerna i anslutning till fondens bildande till beräkning och utbetalning av medlemsandelar samt fondens kapitalförvaltning. Våra tjänster omfattar också ombudstjänster samt rådgivning och juridiska tjänster för fonder.

Övriga tjänster för institutionella kunder

Vi erbjuder våra institutionella kunder bokföringstjänster. Vår kundbokföring handhar bokföringen för stiftelser, personalfonder, pensionsstiftelser och -kassor samt sjukkassor.

Våra tjänster omfattar:

  • löpande bokföring samt månadsrapporter
  • bokslut och resultatprognoser
  • rapportering till myndigheterna
  • täckningsförteckningar
  • skattedeklarationer
  • assistans för revisorer
  • statistikföring (Finansinspektionen, TELA, Statistikcentralen, ANM)
  • framställande av bokslutet på bokslutsstämman.

Vårt tjänsteutbud omfattar också en samlad kapitalförvaltningsrapport, beräkning av mervärdesskatt, budgetuppföljning och skötsel av kundens betalningsrörelse.

Personlig kapitalförvaltare och rapportering

Kapitalförvaltarna i vårt institutionella team har en mångårig och gedigen erfarenhet av kapitalförvaltning inom olika branscher och segment. Kundens särskilda behov beaktas vid upprättandet av kapitalförvaltningen och en namngiven kapitalförvaltare övervakar att placeringsstrategin följs och diskuterar eventuella ändringsbehov med kunden.

Vi beaktar våra institutionella kunders behov vid rapporteringen och rapporterna kan skräddarsys enligt kundens önskemål. Våra kapitalförvaltare kan vid behov också anlitas för att tillsammans med kundens kontaktperson och/eller styrelse gå igenom rapporterna i detalj.

Vid behov kan du kontakta kontaktpersonerna i vårt institutionella team:

Taneli Törmänen

Director, Institutional Investors, Finland

tfn +358 50 422 0092

taneli.tormanen

[at]mandatumlife.fi

Niko Yletyinen

Specialist

tfn +358 40 583 8977

niko.yletyinen

[at]mandatumlife.fi

Jyri Viskari

Senior Advisor

+358 40 548 9272

jyri.viskari

[at]mandatumlife.fi

Piia Latvala

Wealth Manager

tfn +358 50 521 1514

piia.latvala

[at]mandatumlife.fi

Matti Ollikainen

Wealth Manager

+358 50 094 4177

matti.ollikainen

[at]mandatumlife.fi

Claes Siegfrids

Vice President

tfn +358 50 424 7607

claes.siegfrids

[at]mandatumlife.fi

Petteri Joensuu

Senior Advisor

+358 50 350 4486

petteri.joensuu

[at]mandatumlife.fi

Belina Björk

Director, International Sales

tfn +35840 575 3635

belina.bjork

[at]mandatumlife.fi

Lars Staffansson

Director, Sales, Sweden

tfn +46 704 933 123

lars.staffansson

[at]mandatumlife.com

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.