Hur mycket investerar ditt företag årligen i belöning?

Vad ger investeringen i utbyte?

Med en väl planerad belöning kan man i hög grad inverka på företagets produktivitet: belöningen styr arbetet i rätt riktning, då den stöder företagets mål och de anställda upplever att den ökar motivationen. Med ett fungerande belöningssystem kan företaget också utmärka sig från sina konkurrenter och locka nya anställda.

Utmaningen är ofta att bygga upp ett ändamålsenligt och klart program för belöning till rimliga kostnader. Belöningen som helhet omfattar utöver grundlönen också lagstadgade och kompletterande förmåner, olika incitament i form av pengar samt belöningssätt som hänför sig till arbetets innehåll, yrkesmässig utveckling och ledarskap.

Som stöd för din affärsverksamhet erbjuder vi Finlands mest omfattande sakkunnigtjänster inom belöning samt ett brett utbud av lösningar för belöningsprogram.

Låt inte belöningen stå dig dyrt

Det lönar sig att satsa på att utveckla en fungerande belöning. Om belöningen inte sköts på rätt sätt, utgör den endast en betydande kostnadspost för företaget. En lyckad belöningsstrategi är ett verktyg för ledarskap som stöder företagets strategi och ger valuta för pengarna.

En fungerande belöning och rätt valda belöningssätt ger ökad arbetsmotivation och sporrar de anställda att utvecklas i sitt arbete.

Fördelar för företaget med effektiv belöning

  • Större effekt för samma summa pengar
  • Kostnadsbesparingar och bättre produktivitet
  • Flexiblare arrangemang med beaktande av företagets och de anställdas situation
  • Bättre arbetsgivarimage

Fördelar för arbetstagaren med fungerande belöning

  • Bättre arbetsmotivation
  • Klarare arbetsbild och målsättningar
  • Framgång i arbetet och goda prestationer syns i vardagen
  • Genuint meningsfulla belöningar

Mervärde genom belöning

Målinriktad belöning förutsätter att belöningen har planerats som en helhet, att principerna för grundlönen och sätten att belöna följer planen och att företaget också kommunicerar aktivt om dem.

Våra experter hjälper dig i alla skeden av planeringen och utvecklingen av företagets belöningsprogram. Då grunderna och strategin för belöningen är i skick, kan man fundera på hur man på bästa möjliga sätt kan dra nytta av grundlönen och kompletterande belöningssystem. Vi erbjuder också utbildning och kurser för planeringsarbetet samt för implementeringen av löne- och belöningssystemen i praktiken.

Lösningar för belöning

Vi erbjuder mångsidiga lösningar för engagemang och belöning av olika personalgrupper och vi skräddarsyr lösningarna utifrån företagets strategi och mål. Läs mer om våra exempellösningar.

Komplettering av pensionsskyddet

Tilläggspensioner har blivit ett allt populärare sätt att engagera och belöna personal. Den förmån som tidigare närmast användes för att engagera ledningen gäller i dag allt oftare också företagets nyckelpersoner och sakkunnigorganisation. Ändringarna i arbetspensionslagen har ökat behovet av att komplettera pensionsskyddet och samtidigt ökat intresset för pensionsförsäkring som ett sätt att belöna hela personalen. Vår gedigna erfarenhet som tillhandahållare av tilläggspensioner garanterar att du alltid får lösningar som motsvarar tidens krav.

Personalfond

En personalfond ökar de anställdas intresse för det egna arbetets produktivitet och företagets lönsamhet, eftersom varje anställd konkret kan inverka på beloppet av den premie som inflyter. En personalfond är en effektiv, flexibel och mångsidig metod för belöning och engagemang och fungerar i olika företagsstrukturer och organisationer.

Riskförsäkringar

Med hjälp av personriskförsäkringar kan arbetsgivaren hantera risker i anslutning till sin personal. Riskförsäkringarna ger ekonomisk trygghet för såväl företaget som för de anställda och deras familjer i händelse av sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall. Det är mest effektivt att ordna försäkringsskyddet via arbetsgivaren.

Fördröjd belöning

Resultatpremier motiverar och engagerar i allmänhet de anställda på relativt kort sikt, eftersom de anställda genast får tillgång till premien. Resultatpremiens engagerande effekt kan utökas genom att man väljer att i stället betala ut hela premien eller en del av den med dröjsmål till de anställda.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst för företagskunder betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.