När du går i pension

När din pensionstid närmar sig, får du från Mandatum Life ett meddelande med information om begynnelse- och slutdagen för din individuella pensionsförsäkring och en prognos för beloppet av din pension. Med den anmälningsblankett som följer med meddelandet kan du uppge ditt kontonummer, om du vill börja lyfta pension. Om du vill flytta fram utbetalningen av pensionen från vad som tidigare avtalats, kan du med samma blankett meddela den nya pensionstiden.

Om du inte har tillgång till det meddelande om begynnande pension och den anmälningsblankett som vi skickat, eller om du vill ansöka om pension redan innan du fått post från oss, kan du fylla i och lämna in en ansökningsblankett per post.

Beskattning av tilläggspension

Om din pension inkluderar pension som beskattas som förvärvsinkomst, kontakta skattebyrån på din hemort. Skattebyrån räknar ut din förvärvsinkomstskatteprocent för pensionen och skickar skattekortet till Mandatum Life. På den pension som beskattas som kapitalinkomst innehåller vi vid var tid gällande kapitalinkomstskatt, som för närvarande är 30 procent. För kapitalinkomster som överstiger 30 000 euro är skattesatsen 34 procent.

Din första tilläggspension betalas in på ditt bankkonto inom cirka en vecka efter att pensionstiden börjat. Betalningsdagen är beroende av den tid som fastställandet av placeringsobjektens värde tar och eventuella helgdagar. I fortsättningen betalar vi ut tilläggspensionen så att den finns på ditt bankkonto den första bankdagen i månaden.

Du behöver inte anmäla pensionen till skattemyndigheterna, utan vi sköter om saken för din räkning. Vi får också i början av året den nya förskottsinnehållningsprocenten direkt från skattebyrån.

Ändring av beskattningen under pensionstiden

Om beloppet av din tilläggspension förändras betydligt eller om det inträffar förändringar i din beskattning, beställ ett nytt skattekort för din tilläggspension och be skattemyndigheten skicka eller posta själv skattekortet till Mandatum Life snarast möjligt. Då verkställer vi förskottsinnehållningen på din tilläggspension till rätt belopp och du betalar varken för mycket eller för lite i skatt.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Ge din respons

Ge oss respons.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.