Ansökan om ersättning för kortvarig eller bestående arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom eller bestående men till följd av olycksfall

När du vill söka ersättning som hänför sig till arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom eller bestående men till följd av olycksfall, fyll först i bifogade ansökningsblankett. Härefter kan du antingen skriva ut och posta din ersättningsansökan eller spara och skicka den som ett meddelande i webbtjänsten. Kom ihåg att alltid skicka bilagorna som behövs för ersättningshandlingen.

 

Utöver ersättningsansökan behövs följande bilagor för ersättningshandläggningen:

 

Vid ansökan om dagpenning för tid av arbetsoförmåga

  • läkarintyg eller -utlåtande om arbetsoförmågan (kopia räcker)
  • skattekort eller kopia av skattekortet. Om inget skattekort finns, verkställs förskottsinnehållningen enligt 50 %. Du kan be om ett skattekort för utbetalning av förmånen från skattebyrån eller skicka oss ett giltigt skattekort, varvid förskottsinnehållningen verkställs enligt tilläggsprocenten.

 

Vid ansökan om ersättning från skyddet för allvarlig sjukdom

  • läkarutlåtande eller en kopia av den behandlande läkarens sjukjournal.

 

Vid ansökan om ersättning för bestående arbetsoförmåga

  • arbetspensionsbolagets pensionsbeslut samt det läkarutlåtande som ligger till grund för beslutet.

 

Vid ansökan om ersättning för bestående men till följd av olycksfall

  • E-läkarutlåtande om skadans status (också tidigare undersökningsresultat och sjukjournaler kan behövas).

 

Kostnader för införskaffande av läkarintyg eller -utlåtanden samt övriga tilläggsuppgifter ersätts inte.

 

Skicka in läkarintygen eller -utlåtandena samt skattekortet till adressen:

Mandatum Life/Kaleva
Ersättningstjänster
PB 627
00101 HELSINGFORS

eller

  • tryggt via ett meddelande i webbtjänsten
  • per fax till vår ersättningstjänst på numret 010 516 7514.