Det är ett val att bli förmögen

Placeringsvård lämpar sig för dig som vill utöka din förmögenhet och låta placeringsexperter ta hand om dina tillgångar.

Vi tar aktivt hand om dina tillgångar i alla marknadslägen. Du väljer placeringsstrategin och vår portföljförvaltning förvaltar din förmögenhet i enlighet med dina mål och din risknivå. Oavsett vilken summa du väljer att placera, förvaltar vi dina tillgångar till ett pris på 3,80 euro per månad. Placeringsvård sker inom ramen för ett kapitaliseringsavtal.

Vi håller dig à jour med utvecklingen av dina tillgångar och förvaltningen av dina placeringar. Varje månad får du en sammanfattning av utvecklingen av dina tillgångar och dessutom kan du följa upp placeringarna i vår webbtjänst.
 

För utvecklingen av din förmögenhet, är det viktigt hur tillgångarna investeras mellan olika tillgångsslag, såsom räntor, aktier och alternativa investeringar. I vår placeringsverksamhet drar vi nytta av olika tillgångsslag och via oss kan du investera också i objekt som i allmänhet endast erbjuds storinvesterare.  Tjänsten kan fogas till en ny eller gällande pensions-, gruppensions- eller placeringsförsäkring eller ett kapitaliseringsavtal hos Mandatum Life. Tjänsten lämpar sig också för dig som pensionssparar: när dina pensionsdagar närmar sig reduceras risken i din placeringsstrategi med beaktande av det rådande marknadsläget.

Trygg

Det trygga alternativet har skräddarsytts för dig som uppskattar säkerhet och vill undvika risker. Trygg representerar ett till fullo räntebaserat alternativ med ett effektivt förhallande mellan avkastning och risk. Den strategiska vikten för riskfyllda tillgangar är i normalläge under 5 procent, men kan variera mellan 0 och 10 procent.

Försiktig

Det försiktiga alternativet lämpar sig för dig, som eftersträvar bättre avkastning på dina tillgångar än vid insättning på konto men inte vill att värdet på de placerade tillgångarna varierar kraftigt. I normalläge innehåller detta alternativ i genomsnitt 25 procent riskfyllda tillgångar. De riskfyllda tillgångarnas andel kan variera mellan 0 och 50 procent.

Balanserad

Det balanserade alternativet lämpar sig för dig som söker effektiv avkastning med både ränte- och aktieplaceringar, beroende på marknadsläget. I normalläge fördelas tillgångarna jämnt på ränte- och aktieplaceringar med 50 procent i vardera. Din portföljförvaltare justerar aktievikten mellan 0 och 100 procent i enlighet med sin marknadssyn.

Tillväxtorienterad

Det tillväxtorienterade alternativet passar dig som vill ha ett alternativ med effektivt förhållande mellan avkastning och risk. Denna aktiebaserade lösning innehåller utöver aktieplaceringar också ränteplaceringar och i normalläge är aktievikten cirka 80 procent. Också i denna portfölj kan aktievik-ten variera mellan 0 och 100 procent.

Aggressiv

Det aggressiva alternativet riktar sig till dig som vill ha ett till fullo riskbaserat och särskilt vinstbringande alternativ. Denna lösning är avkastningsinriktad när det gäller förhallandet mellan avkastning och risk och innehaller i normalläge inga ränteplaceringar. De riskfyllda tillgangarnas andel i portföljen kan variera mellan 0 och 125 procent.

Fem skäl att välja Mandatum life Placeringsvård

Smidigt och enkelt för dig

Placeringsvård är ett behändigt sätt att börja utöka sin förmögenhet. Mandatum Life tar aktivt hand om dina tillgångar i alla marknadslägen. Du väljer placeringsstrategin och vår portföljförvaltning förvaltar din förmögenhet i enlighet med dina mål och din risknivå.

Vi följer upp marknadsläget och tar hand om dina placeringar

Hos Placeringsvård Mandatum Life följer upp marknadsläget och tar hand om dina placeringar. Det innebär ett riskurval som anpassas efter den rådande marknadsomgivningen och vid behov också förmåga att reagera snabbt på förändringar i marknadsläget.

Du är alltid à jour med utvecklingen av dina placeringar

Varje månad får du en sammanfattning av utvecklingen av dina tillgångar och dessutom kan du följa upp placeringarna i vår webbtjänst.

Du drar nytta av vårt placeringskunnande

Som vår kund kan du dra nytta av vårt placeringskunnande och god likviditet. Via oss kan du investera i objekt som i allmänhet endast erbjuds storinvesterare.

Du drar nytta av fördelarna med försäkringsplacering

Som vår kund placerar du alltid inom ramen för ett försäkringsavtal, där du kan byta placeringsobjekt och ta ut det kapital som du investerat utan skattepåföljder. Du betalar skatt först när du tar ut avkastning från avtalet.*

*) Uppgifterna om beskattningen grundar sig på gällande lagstiftning 1.12.2014. Mandatum Life ansvarar inte för eventuella förändringar i beskattningen.
   

Läs mer om Placeringsvård

Tjänsten lämpar sig för privat och företagskunder. Ifall du är pensionssparare, ger Placeringsvård dig skräddarsydd riskhantering: då pensionsdagarna närmar sig reduceras risken i placeringsstrategin med beaktande av det rådande marknadsläget. Priset på Placeringsvård är endast 3,80 €/månad oavsett besparningens eller placeringens storlek.

Tjänsten kan fogas till en ny eller gällande pensions-, gruppensions- eller placeringsförsäkring eller ett kapitaliseringsavtal i Mandatum Life. Läs mer om Placeringsvård i broschyren och i villkor för tjänsten.