Lämna inte dina besparningar i vila

Mandatum Life Placeringsförsäkring kombinerar sparande och livförsäkringsskydd. En placeringsförsäkring lämpar sig för dig, som vill spara skatteeffektivt och samtidigt ge dina nära större ekonomisk trygghet. Placeringsförsäkringen är också flexibel, om dina mål förändras på vägen.

Du kan själv inverka på placeringens avkastningsmål, och välja objekt bland Mandatum Lifes breda urval placeringskorgar samt placeringsfonder som tillhandahålls av våra samarbetspartner. Om du vill kan du också låta Mandatum Life Allokering-placeringskorgar ta hand om dina tillgångar.

Enkelt och effektivt

  • Du kan börja spara regelbundet med en insats på endast 50 euro i månaden eller med en engångsplacering på 2 000 euro. Placeringsförsäkringen är flexibel: du kan spara mer eller mindre och ta ut dina besparingar när som helst.
  • Du kan välja att lägga undan en större eller mindre summa varje månad och vid behov ta en paus i sparandet när som helst. Du förbinder dig inte till några tidsfrister.
  • Om du sparar regelbundet, gör du det smidigast med direktdebitering eller med eFaktura.
  • Du sköter behändigt dina besparingar och kan byta placeringsobjekt utan avgift i Mandatum Lifes webbtjänst.
  • Du behöver inte uppge besparingarna i din beskattning, vi handlar deklarationer för dig.
  • Du kan själv välja lämpliga placeringsobjekt eller ta i bruk Allokering-placeringskorgar. Serviceavgiften är 0,05–0,15 procent beroende på den strategi som du valt.

Du betalar kapitalinkomstskatt först när du lyfter av avkastningen

I Placeringsförsäkringen betalar du kapitalinkomstskatt endast på den avkastning som influtit, om sparsumman betalas ut till dig själv i egenskap av försäkringstagare eller till dina nära anhöriga. Från och med 1.1.2016 är skattesatsen för kapitalinkomster 30 % och för den del av kapitalinkomsterna som överstiger 30 000 euro är skattesatsen 34 %.

Vid byte av placeringsobjekt inom ramen för Placeringsförsäkringen uppbärs ingen skatt.
 

Placering som beaktar din livssituation

Att placera inom ramen för ett försäkringsavtal lämpar sig för såväl sparande som placering, när du vill utöka och förvalta din egen förmögenhet och förbättra den ekonomiska tryggheten för dina nära.

Med en Placeringsförsäkring kombinerar du utökandet av din förmögenhet och livförsäkringsskydd. Placeringsförsäkringen lämpar sig för placerare som utöver lönsamma placeringar också lägger vikt vid en effektiv arvsplanering.

Sparavtalet är ett försäkringsavtal utan livförsäkringsskydd. Det lämpar sig för aktiva investerare som sätter värde på en kostnadseffektiv och smidig lösning. Med Sparavtalet kan du placera även små summor mångsidigt.

Sparar du åt dig själv eller dina nära?

Placeringsförsäkring

Sparavtal

Byte av placeringsobjekt utan skattepåföljder

Ja

Ja

Uttag av kapital före avkastning utan skattepåföljder

Ja

Ja

Livförsäkringsskydd

Ja. De influtna besparingarna betalas ut i form av livförsäkringsersättning till förmånstagaren redan innan dödsboet skiftats.

Nej

Vid dödsfall

Dödsfallsersättningar till nära anhöriga omfattas av arvsskatten.

Beskattningen av dödsfallsersättningar omfattas av en övergångstid fram till den 31.12.2017. Vid dödsfall som inträffar under 2017 är dödsfallsersättningar till nära anhöriga därmed skattefri inkomst upp till 35 000 euro i arvsbeskattningen. För make eller maka är hälften av ersättningen skattefri, dock minst 35 000 euro.

Dödsfallsersättningar till andra än nära anhöriga utgör skattepliktig kapitalinkomst.

Du kan fastställa förmånstagaren fritt och vid behov när som helst byta förmånstagare.

 

Avtalet upphör inte, utan fortsätter i dödsboets/arvingens ägo. Vid arvsbeskattningen görs från avtalets återköpsvärde ett avdrag för den latenta inkomstskatt som tas ut på avkastningen, varvid de tillgångar som placerats i avtalet och den nettoavkastning som influtit på dem är föremål för arvsskatt.

* Uppgifterna om beskattningen grundar sig på gällande lagstiftning 1.1.2016. Mandatum Life ansvarar inte för eventuella förändringar i beskattningen och deras inverkan på avtalet.

Foga placeringsvård till placeringsförsäkring

Om du vill kan du också låta Mandatum Life Allokering-placeringskorgar ta hand om dina tillgångar. Vi tar aktivt hand om dina tillgångar i alla marknadslägen. Du väljer placeringsstrategin och vår portföljförvaltning förvaltar din förmögenhet i enlighet med dina mål och din risknivå.

Serviceavgiften är 0,05–0,15 procent beroende på den strategi som du valt. Vi håller dig à jour med utvecklingen av dina tillgångar och förvaltningen av dina placeringar. Varje månad får du en sammanfattning av utvecklingen av dina tillgångar och dessutom kan du följa upp placeringarna i vår webbtjänst.

Läs mer om Placeringsförsäkring

Mandatum Life Placeringsförsäkring är en lösning som kombinerar sparande och livförsäkringsskydd.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.