Bli en av de få och utvalda

Vi gör upp en bättre plan för dina tillgångar.

Som kund hos vår diskretionära kapitalförvaltning drar du full nytta av portföljförvaltningens marknadssyn och yrkesskicklighet. Du betjänas av en personlig kapitalförvaltare, som alltid håller dig à jour med utvecklingen av din förmögenhet och beaktar förändringarna i din situation. Du fastställer tillsammans med din personliga kapitalförvaltare den placeringsstrategi som lämpar sig för just dig. Som en del av din placeringsstrategi uppskattar du tillsammans med din kapitalförvaltare en lämplig risknivå, enligt vilken vår portföljförvaltning placerar dina tillgångar.

Den diskretionära kapitalförvaltningen sker inom ramen för ett kapitaliseringsavtal.

Som kund hos vår diskretionära kapitalförvaltning får du en kapitalförvaltningsrapport minst fyra gånger om året och du kan dessutom följa upp dina placeringar i vår webbtjänst. Din personliga kapitalförvaltare håller kontakt med dig på avtalat sätt.

Vår bättre plan för dig beaktar alltid din livssituation och vi erbjuder dig också juridisk rådgivning i anslutning till skötseln av dina placeringar och din personliga ekonomi.

Vänta inte. Låt oss göra upp en bättre plan för dina tillgångar.
 

Vi sköter dina tillgångar som våra egna

Vi utnyttjar vid skötseln av dina placeringar ett brett urval placeringsinstrument: bl.a. aktier, masskuldebrev, indexandelar, utvalda fonder och placeringskorgar, strukturerade placeringar, derivat och kapitalplaceringar. Vi är en del av Sampokoncernen och samarbetar med världens största kapitalförvaltningshus BlackRock.

Som vår kund placerar du alltid inom ramen för ett försäkringsavtal, där dun kan byta placeringsobjekt och ta ut det kapital som du investerat utan skattepåföljder. Du betalar skatt först när du tar ut avkastning från avtalet.*
 

I vår diskretionära kapitalförvaltning är vårt mål en stabil avkastning på lång sikt. Det innebär ett riskurval som anpassas efter den rådande marknadsomgivningen och vid behov också förmåga att reagera snabbt på förändringar i marknadsläget.

*) Uppgifterna om beskattningen grundar sig på gällande lagstiftning 1.12.2014. Mandatum Life ansvarar inte för eventuella förändringar i beskattningen.
 

Är vår diskretionära kapitalförvaltning med full service något för dig?

  • Du vill dra nytta av kapitalförvaltning som görs inom ramen för ett försäkringsavtal, där det är enkelt att byta placeringsobjekt och justera fördelningen av placeringarna och är samtidigt skattemässigt förnuftigt.
  • Du värdesätter personlig betjäning och en egen kapitalförvaltare.
  • Du vill hålla dig à jour med utvecklingen av dina placeringar, men låta placeringsexperter ta hand om förvaltningen av tillgångarna.
  • Din placeringsförmögenhet överstiger 250 000 euro.
  • Det är viktigt för dig att det företag som tillhandahåller kapitalförvaltningstjänsten har god likviditet och är pålitligt.
     

Vi erbjuder dig en individuell och skattemässigt förnuftig lösning för att trygga dina tillgångar och utöka din förmögenhet.

Vi beaktar alltid din livssituation och vi erbjuder dig också professionell rådgivning i anslutning till arvsplanering och personförsäkring.

I vår kapitalförvaltning förvaltas din förmögenhet av över 80 investeringsproffs, som har en lång erfarenhet och kompetens av placeringsmarknaden både i Finland och utomlands.

 

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.