Ansvarsfullare avkastning

Kapitalet väljer alltid rätt riktning. Därför flödar det mot mer ansvarsfulla investeringsobjekt. Det som är rätt ger avkastning.

Investerarna har allt bättre möjligheter att inverka på de utmaningar som vår jord står inför, såsom uppbromsningen av klimatförändringen.

Genom att välja ansvarsfulla investeringsobjekt investerar du i företag som redan nu handlar på framtidens villkor. Dessa företag är framgångsrika, eftersom de lockar till sig kapital, kompetens och kunder.

 

ML Framtid Kvalitet Aktie fokuserar på placeringar i ansvarsfulla europeiska och amerikanska företags aktier, som är mer stabila än genomsnittet.

ML Framtid Klimat är en indexplaceringskorg inriktad på globala aktier (MSCI World) med 50 % lägre koldioxidutsläpp.

Intresserad av ansvarsfulla placeringar?

Kontakta oss så berättar vi mer.

ML Framtid Klimat – en investering som inte lämnar spår

Genom dina investeringsbeslut kan du inverka på vilken livsmiljö du efterlämnar till kommande generationer. ML Framtid Klimat erbjuder internationell spridning och genuin möjlighet att påverka och investera till förmån för en bättre framtid – utan att ge avkall på avkastningen. ML Framtid Klimat eftersträvar en avkastning motsvarande avkastningen på den globala aktiemarknaden med hälften mindre koldioxidutsläpp.

ML Framtid Klimat är en indexplaceringskorg, som baserar sig på Europas största kapitalförvaltningshus Amundis internationella index Low Carbon Leaders. Low Carbon Leaders-indexet efterföljer avkastningen på moderindexet MSCI World genom att samtidigt reducera koldioxidavtrycket med 50 procent.

ML Framtid Klimat

Namn: Mandatum Life Framtid Klimat
Placeringskorgens portföljförvaltare: Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life)
Placeringskorgens målmarknad: Globala aktiemarknaden
Placeringskorgens primära placeringsobjekt: ETF som placerar i indexet MSCI World Low Carbon Leaders
Skydd av placeringskorgens värde: Placeringskorgen har ingen kapitalgaranti.
Placeringskorgens verksamhet började: 31.8.2015
Försäljningstid: Fortlöpande
Placeringstid: Fortlöpande
Placeringskorgens andelsvärde: Placeringskorgens andelsvärde beräknas varje bankdag.
Placeringskorgens årliga förvaltningsarvode: 0,95 %
Risknivå: (5) hög

Prospekt »
Stadgar »

ML Framtid Kvalitet Aktie – ansvarsfulla och stabila placeringar

ML Framtid Kvalitet Aktie fokuserar på placeringar i ansvarsfulla europeiska och amerikanska aktier, som är mer stabila än genomsnittet. Målet är att på lång sikt överträffa jämförelseindexets utveckling med en lägre volatilitet.
Portföljen är brett differentierad och består av 60–100 aktier som väljs ut balanserat enligt ekonomiska kriterier och ESG-kriterierna för hållbarhet. Placeringsbesluten för ML Framtid Kvalitet Aktie fattas med hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter samt god bolagsstyrning. Placeringarnas ansvarsfullhet analyseras genom branschrestriktioner och med hjälp från den externa tjänsteleverantören Sustainalytics.
 

ML Framtid Kvalitet Aktie

Namn: Mandatum Life Framtid Kvalitet Aktie
Placeringskorgens portföljförvaltare: Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life)
Placeringskorgens målmarknad: Aktier och aktierelaterade värdepapper globalt
Skydd av placeringskorgens värde: Placeringskorgen har inget kapitalskydd
Placeringskorgens verksamhet började: 28.12.2015 
Försäljningstid: Fortlöpande  
Placeringstid: Fortlöpande
Placeringskorgens andelsvärde: Placeringskorgens andelsvärde beräknas varje bankdag 
Placeringskorgens årliga förvaltningsarvode: 1,5 %
Risknivå: (5) Hög

Prospekt »
Stadgar »

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.